ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

เทศบัญญัติอื่นๆ
- ไม่มีรายการเทศบัญญัติอื่นๆ -
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 0 รายการ
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 2 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557