ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

เทศบัญญัติอื่นๆ
[ ดาวน์โหลด-->เทศบัญญัติเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2561 ] - 14 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 27 คน
[ ดาวน์โหลด-->เทศบัญญัติเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2562 ] - 24 มกราคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 21 คน
[ ดาวน์โหลด-->เทศบัญญัติเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2562 ] - 24 มกราคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 21 คน
[ ดาวน์โหลด-->เทศบัญญัติเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่องการจัดการสิ่งปฎิกูล พ.ศ.2562 ] - 24 มกราคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 20 คน
[ ดาวน์โหลด-->เทศบัญญัติเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560 ] - 17 กรกฏาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 18 คน
[ ดาวน์โหลด-->เทศบัญญัติเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560 ] - 17 กรกฏาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 22 คน
[ ดาวน์โหลด-->เทศบัญญัติเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธา่รณะ พ.ศ.2560 ] - 17 กรกฏาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 19 คน
[ ดาวน์โหลด-->เทศบัญญัติเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่องตลาด พ.ศ.2560 ] - 17 กรกฏาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 25 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 8 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 | 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 11 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557