ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

เทศบัญญัติอื่นๆ
[ ดาวน์โหลด-->การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2562 ] - 23 มกราคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 11 คน
[ ดาวน์โหลด-->สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2561 ] - 13 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 11 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตลาด พ.ศ.2560 ] - 14 กรกฏาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 12 คน
[ ดาวน์โหลด-->กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560 ] - 22 มีนาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 14 คน
[ ดาวน์โหลด-->การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2560 ] - 14 กรกฏาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 15 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 5 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 | 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 4 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557