ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

รายงานการติดตามประเมินผลแผน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานผลการบันทึกระบบรายงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ] - 03 พฤศจิกายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 10 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2563 ] - 01 ตุลาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 20 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานผลการดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนและดำเนินการแก้ปัญหา ประจำปี 2563 ] - 14 พฤษภาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 20 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2564 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2564) ] - 14 พฤษภาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 23 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง การใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบ พ.ศ. 2564 ] - 09 ตุลาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 18 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานการติดตามประเมินผลแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตรอบ 6 เดือน ประจำปี 2564 ] - 12 พฤษภาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 24 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2563 ] - 01 ธันวาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 21 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับสิ้นสุด 30 กันยายน2562 ] - 06 ธันวาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 147 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานการติดตามประเมินผลแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2562 ] - 28 มิถุนายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 307 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 9 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 | 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 11 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557