ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

รายงานการติดตามประเมินผลแผน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับสิ้นสุด 30 กันยายน2562 ] - 06 ธันวาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 38 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานการติดตามประเมินผลแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2562 ] - 28 มิถุนายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 226 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 | 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 2 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557