ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

รายงานการติดตามประเมินผลแผน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและข้อเสนอแนะ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบเดือนตุลาคม 2564) ] - 02 พฤศจิกายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 8 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานและติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2565 รอบ เมษายน ] - 01 เมษายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 32 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานผลการปฏิบัติงานนายก 64 ] - 22 เมษายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 25 คน
[ ดาวน์โหลด-->ติดตามประเมินผลแผน 64 ] - 22 เมษายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 30 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 4 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 | 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 4 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557