ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

เทศบัญญัติงบประมาณ
[ ดาวน์โหลด-->เทศบัญญัติ 65 ] - 22 เมษายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 30 คน
[ ดาวน์โหลด-->เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563 ] - 01 ตุลาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 78 คน
[ ดาวน์โหลด-->เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 ] - 08 สิงหาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 403 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 | 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 1 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557