ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

เทศบัญญัติงบประมาณ
[ ดาวน์โหลด-->เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 ] - 08 สิงหาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 301 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 | 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 1 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557