ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
[ ดาวน์โหลด-->แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2565 ] - 09 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 19 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี 2564 ของเทศบาลตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ] - 28 เมษายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 16 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปรงบประมาณ พ.ศ.2561 ] - 24 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 333 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปรงบประมาณ พ.ศ.2561 ] - 24 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 155 คน
[ ดาวน์โหลด-->แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ.2561 ] - 24 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 198 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง การใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ] - 24 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 158 คน
[ ดาวน์โหลด-->แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ.2560 ] - 28 กรกฏาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 116 คน
[ ดาวน์โหลด-->แผนยุทธศาสตร์ ปี2561 -2564 ] - 28 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 135 คน
[ ดาวน์โหลด-->แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ.2559 ] - 01 ธันวาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 152 คน
[ ดาวน์โหลด-->แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม(พ.ศ. 2554 - 2558) ] - 16 สิงหาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 356 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 10 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 | 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 2 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557