ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
[ ดาวน์โหลด-->รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปรงบประมาณ พ.ศ.2561 ] - 24 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 280 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปรงบประมาณ พ.ศ.2561 ] - 24 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 109 คน
[ ดาวน์โหลด-->แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ.2561 ] - 24 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 146 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง การใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ] - 24 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 111 คน
[ ดาวน์โหลด-->แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ.2560 ] - 28 กรกฏาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 71 คน
[ ดาวน์โหลด-->แผนยุทธศาสตร์ ปี2561 -2564 ] - 28 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 88 คน
[ ดาวน์โหลด-->แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ.2559 ] - 01 ธันวาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 106 คน
[ ดาวน์โหลด-->แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม(พ.ศ. 2554 - 2558) ] - 16 สิงหาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 312 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 8 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 | 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 1 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557