เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
คำขวัญประจำตำบลงิ้วงาม
นโยบายผู้บริหาร
โครงสร้างบุคลากรและเจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
หน่วยกู้ชีพ กู้ภัยตำบลงิ้วงาม
พัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
รายงานติดตามประเมินผลแผน
เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติอื่นๆ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท.
         บุคลากรและเจ้าหน้าที่
หน่วยกู้ชีพ กู้ภัยตำบลงิ้วงามนายมาโนชญ์ ฟูเหล็ก โทร.0820868750

ตำแหน่ง :
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 

-----------------------------------------------นางวรรัณ นาระต๊ะ

ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  

-----------------------------------------------จ.อ.กฤษฎา นนแก้ว

ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน  

-----------------------------------------------
 
นายสมชาย ตุ้ยวงศ์

ตำแหน่ง :
หน่วยกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลงิ้วงาม
 
นางสาวอมรรัตน์ นาคโต

ตำแหน่ง :
หน่วยกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลงิ้วงาม
 
นายธันวา นาคโต

ตำแหน่ง :
หน่วยกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลงิ้วงาม
 
นายสืบพงศ์ แก้วพวงใหม่

ตำแหน่ง :
หน่วยกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลงิ้วงาม
 
-ว่าง-

ตำแหน่ง :
หน่วยกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลงิ้วงาม
 
-ว่าง-

ตำแหน่ง :
หน่วยกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลงิ้วงาม
 
-ว่าง-

ตำแหน่ง :
หน่วยกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลงิ้วงาม
 
ว่าง

ตำแหน่ง :
หน่วยกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลงิ้วงาม
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 5 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557