เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
คำขวัญประจำตำบลงิ้วงาม
นโยบายผู้บริหาร
โครงสร้างบุคลากรและเจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
หน่วยกู้ชีพ กู้ภัยตำบลงิ้วงาม
พัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
กฎหมาย แผนและงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
รายงานติดตามประเมินผลแผน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติอื่นๆ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท.
         บุคลากรและเจ้าหน้าที่
สภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม
ตำแหน่ง :
ประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม  

-----------------------------------------------
ตำแหน่ง :
ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม)  

-----------------------------------------------
ตำแหน่ง :
รองประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม  

-----------------------------------------------
 
 
ว่าง

ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 

ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 

ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 

ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 

ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 

ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 

ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 

ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 

ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 

ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 9 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557