เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
คำขวัญประจำตำบลงิ้วงาม
นโยบายผู้บริหาร
โครงสร้างบุคลากรและเจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
หน่วยกู้ชีพ กู้ภัยตำบลงิ้วงาม
พัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
รายงานติดตามประเมินผลแผน
เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติอื่นๆ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท.
         บุคลากรและเจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลงิ้วงามร้อยตรีทรวง นาพันธุ์

ตำแหน่ง :
นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม
เบอร์โทรศัพท์ :
0801405116  

-----------------------------------------------
 
 
นายสุรัตน์ ปาด้วง

ตำแหน่ง :
รองนายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์ :
0899608199
 
นายประจวบ ดีบุญ

ตำแหน่ง :
รองนายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์ :
0987787885
 
นางวารีรัตน์ แข็งธัญญาการ

ตำแหน่ง :
เลขานุการนายกฯ
เบอร์โทรศัพท์ :
0852724189
 
นายประสิทธิ์ โพธิสุข

ตำแหน่ง :
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์ :
0878467916
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 3 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557