ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

        รายละเอียดข่าว
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แบ่งบัน
วันที่ประกาศข่าว 27 ตุลาคม 2563 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 103 คน
เนื้อหาข่าว :
วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ นำโดย นายสยาม แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
มีนโยบายมุ่งเน้นการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในทุกรูปแบบเพื่อสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 7 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557