ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

        รายละเอียดข่าว
แจ้งการรับเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือนกันยายน 2563 แบ่งบัน
วันที่ประกาศข่าว 10 กันยายน 2563 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 196 คน
เนื้อหาข่าว :
งานพัฒนาชุนชนเทศบาลตำบลงิ้วงาม ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการ ประจำเดือนกันยายน 2563 เนื่องด้วยกรมบัญชีกลางไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินภายในวันที่ 10 กันยายน 2563 เนื่องจากติดขัดขั้นตอนเรื่องจัดสรรงบประมาณของกรมบัญชีกลางและอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขและเร่งรัดเวลาในการจัดสรรงบประมาณให้ประชาชนผู้มีสิทธิโดยเร็ว หากกรมบัญชีกลางได้จัดสรรงบประมาณได้เป็นปกติแล้วจะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 055448386ต่อ216
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 19 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557