ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

        รายละเอียดข่าว
แจ้งผู้ใช้น้ำ หมู่ที่ 3,4,13 และหมู่ 15 แบ่งบัน
วันที่ประกาศข่าว 19 มิถุนายน 2563 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 68 คน
เนื้อหาข่าว : เนื่องด้วยเดือนมิถุนายน เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน จึงทำให้ น้ำ ในแม่น้ำที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา ขุ่นแดง จึงทำให้น้ำประปา หมู่ที่ 3,4,13 และหมู่ที่ 15 ขุ่นแดงไปด้วย กองช่าง เทศบาลตำบลงิ้วงามจึงขอแจ้งให้ผู้ใช้น้ำทราบ  
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 22 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557