ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

        รายละเอียดข่าว
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ขัดข้อง แบ่งบัน
วันที่ประกาศข่าว 15 มิถุนายน 2563 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 78 คน
เนื้อหาข่าว : ขอแจ้ง หมายเลขโทรศัพท์ 055-448386 ของสำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม ขัดข้อง ไม่สามารถติดต่อราชการได้ 
หากต้องการติดต่อราชการ ให้ติดต่อ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม 214 ม.4 ต.งิ้วงาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
ถ้าโทรศัพท์หมายเลข 055-448386 ใช้การได้แล้วทางเทศบาลจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 20 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557