ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

        รายละเอียดข่าว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) แบ่งบัน
วันที่ประกาศข่าว 18 มีนาคม 2563 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 108 คน
เนื้อหาข่าว :
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) และการจัดทำหน้ากาอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง เพื่อเป็นการให้ความรู้ในการป้องกันการระบาดโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) และฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์หน้ากากอนามัยด้วยตนเองจากทีมวิทยากร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 3 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557