ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

        รายละเอียดข่าว
โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพรวมทั้งคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรตำบลงิ้วงาม ประจำปี 2562 แบ่งบัน
วันที่ประกาศข่าว 26 กรกฏาคม 2562 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 89 คน
เนื้อหาข่าว :

            เทศบาลตำบลงิ้วงาม ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพรวมทั้งคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรตำบลงิ้วงาม ประจำปี 2562 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลงิ้วงาม และในการจัดอบรมครั้งนี้ ได้รับรับความอนุเคราะห์จาก พระปลัดอนุชิต อธิปัญโญ  รองเจ้าอาวาสวัดใหญ่ท่าเสา ผู้ช่วยเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ มาเป็นพระวิทยากร และได้รับเกียรติจาก นายชำนาญ  เกิดส่ง หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มาบรรยายให้ความรู้ในการอบรมตามโครงการ 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 1 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557