ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

        รายละเอียดข่าว
เทศบาลตำบลงิ้วงามได้นำเด็กและเยาวชนตำบลงิ้วงาม ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต แบ่งบัน
วันที่ประกาศข่าว 13 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 106 คน
เนื้อหาข่าว :

ในวัน ศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ เทศบาลตำบลงิ้วงามได้นำเด็กและเยาวชนตำบลงิ้วงาม ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต. ชุดนิทรรศการ ประกอบด้วย
*
นิทรรศการเมืองเด็ก สำหรับเด็กอายุ 3-8 ปี เพื่อการเรียนรู้ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์
*
นิทรรศการโลกล้านปี แสดงเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตในอดีต จำลองบรรยากาศและสัตว์ชนิดต่างๆในแต่ละยุค เช่น ไดโนเสาร์ที่เคลื่อนไหวได้
*
นิทรรศการโลกดาวเคราะห์ แสดงเรื่องราวความเป็นมาของการกำเนิดโลก ความร้อนใต้พิภพ การเกิดทวีป แผ่นดินไหว ฯลฯ
*
นิทรรศการมหัศจรรย์แห่งชีวิต เน้นเรื่องเกี่ยวกับเซลล์ ซึ่งถือเป็นความมหัศจรรย์ของชีวิต สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต สารพันธุกรรมความหลากหลายและความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต การปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ ธนาคารเมล็ดพันธุ์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อและเรื่องราวน่าทึ่งของสิ่งมีชีวิต 
*
นิทรรศการเปิดโลกสิ่งแวดล้อม ให้ความรู้และอธิบายผลกระทบที่เกิดจากการทำลายธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกร่วมดูแลและนำความรู้ไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
นิทรรศการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ให้ความรู้ด้านฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ฯลฯ มีเครื่องเล่นที่สามารถทดลองเล่น สัมผัสได้อย่างสนุกสนานกว่า 80 ชนิด
*
นิทรรศการดาราศาสตร์และอวกาศ รวมทั้งพระราชประวัติรัชกาลที่ 4 ที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์
นิทรรศการกีฬากับวิทยาศาสตร์ แสดงความสำคัญของวิทยาศาสตร์การกีฬาในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และแสดงประวัติศาสตร์การกีฬา


 

 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 3 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557