ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

ข่าวกิจกรรม
โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืดในแหล่งชุมชน ประจำปี 2562  
วันที่ประกาศข่าว 13 สิงหาคม 2562 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 23 คน
รายละเอียดโดยย่อ : อ่านต่อ  
 
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลงิ้วงาม  
วันที่ประกาศข่าว 08 สิงหาคม 2562 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 16 คน
รายละเอียดโดยย่อ : อ่านต่อ  
 
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนพรรษา 67 พรรษา  
วันที่ประกาศข่าว 31 กรกฏาคม 2562 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 51 คน
รายละเอียดโดยย่อ : อ่านต่อ  
 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพรวมทั้งคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรตำบลงิ้วงาม ประจำปี 2562  
วันที่ประกาศข่าว 26 กรกฏาคม 2562 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 37 คน
รายละเอียดโดยย่อ : อ่านต่อ  
 
กิจกรรมทำบุญถวายเทียน 9 วัด เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  
วันที่ประกาศข่าว 12 กรกฏาคม 2562 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 60 คน
รายละเอียดโดยย่อ : อ่านต่อ  
 
การตรวจเยี่ยมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล5” ระยะที่ 3  
วันที่ประกาศข่าว 24 พฤษภาคม 2562 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 74 คน
รายละเอียดโดยย่อ : อ่านต่อ  
 
โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ตำบลงิ้วงาม  
วันที่ประกาศข่าว 16 พฤษภาคม 2562 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 48 คน
รายละเอียดโดยย่อ : อ่านต่อ  
 
การประชุม ปรึกษาหารือ และวางแผนร่วมกัน เรื่อง การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล5”  
วันที่ประกาศข่าว 15 พฤษภาคม 2562 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 47 คน
รายละเอียดโดยย่อ : อ่านต่อ  
 
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2562  
วันที่ประกาศข่าว 24 เมษายน 2562 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 49 คน
รายละเอียดโดยย่อ : อ่านต่อ  
 
รดน้ำดำหัวนายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงามและผู้ทรงคุณวุฒิ  
วันที่ประกาศข่าว 11 เมษายน 2562 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 82 คน
รายละเอียดโดยย่อ : อ่านต่อ  
 
ตรวจสอบสถานประกอบกิจการฯ ในตำบลงิ้วงาม  
วันที่ประกาศข่าว 10 เมษายน 2562 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 50 คน
รายละเอียดโดยย่อ : อ่านต่อ  
 
ร่วมตรวจประเมินจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจร ในเขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  
วันที่ประกาศข่าว 03 เมษายน 2562 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 73 คน
รายละเอียดโดยย่อ : อ่านต่อ  
 
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชนต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562  
วันที่ประกาศข่าว 01 เมษายน 2562 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 106 คน
รายละเอียดโดยย่อ : อ่านต่อ  
 
โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชนต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562  
วันที่ประกาศข่าว 27 มีนาคม 2562 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 739 คน
รายละเอียดโดยย่อ : อ่านต่อ  
 
“วันท้องถิ่นไทย”ประจำปี 2562  
วันที่ประกาศข่าว 18 มีนาคม 2562 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 66 คน
รายละเอียดโดยย่อ : อ่านต่อ  
 
 จำนวนกิจกรรมทั้งหมด : 171 รายการ หน้า 1/12
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 3 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557