ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

ข่าวกิจกรรม
รดน้ำดำหัวนายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงามและผู้ทรงคุณวุฒิ  
วันที่ประกาศข่าว 11 เมษายน 2562 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 70 คน
รายละเอียดโดยย่อ : อ่านต่อ  
 
ตรวจสอบสถานประกอบกิจการฯ ในตำบลงิ้วงาม  
วันที่ประกาศข่าว 10 เมษายน 2562 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 39 คน
รายละเอียดโดยย่อ : อ่านต่อ  
 
ร่วมตรวจประเมินจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจร ในเขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  
วันที่ประกาศข่าว 03 เมษายน 2562 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 54 คน
รายละเอียดโดยย่อ : อ่านต่อ  
 
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชนต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562  
วันที่ประกาศข่าว 01 เมษายน 2562 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 84 คน
รายละเอียดโดยย่อ : อ่านต่อ  
 
โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชนต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562  
วันที่ประกาศข่าว 27 มีนาคม 2562 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 95 คน
รายละเอียดโดยย่อ : อ่านต่อ  
 
“วันท้องถิ่นไทย”ประจำปี 2562  
วันที่ประกาศข่าว 18 มีนาคม 2562 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 51 คน
รายละเอียดโดยย่อ : อ่านต่อ  
 
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลงิ้วงาม  
วันที่ประกาศข่าว 27 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 37 คน
รายละเอียดโดยย่อ : อ่านต่อ  
 
การประชุมประชาคมตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4ปี (พ.ศ. 2561 -2564)  
วันที่ประกาศข่าว 22 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 34 คน
รายละเอียดโดยย่อ : อ่านต่อ  
 
งาน'ของดีบ้านเฮา นึกถึงของกิ๋นเก่า เล่าความหลัง'  
วันที่ประกาศข่าว 18 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 46 คน
รายละเอียดโดยย่อ : อ่านต่อ  
 
ตรวจสอบสถานประกอบกิจการฯ ในตำบลงิ้วงาม  
วันที่ประกาศข่าว 13 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 37 คน
รายละเอียดโดยย่อ : อ่านต่อ  
 
เทศบาลตำบลงิ้วงามได้นำเด็กและเยาวชนตำบลงิ้วงาม ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต  
วันที่ประกาศข่าว 13 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 91 คน
รายละเอียดโดยย่อ : อ่านต่อ  
 
กิจกรรมนันทนาจากทีมวิทยากรเทศบาลตำบลงิ้วงามตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนตำบลงิ้วงาม  
วันที่ประกาศข่าว 13 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 78 คน
รายละเอียดโดยย่อ : อ่านต่อ  
 
ศึกษาระบบนิเวศใต้ท้องทะเลที่เกาะขามทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ ณ เกาะขาม อำเภอสัตหีบ  
วันที่ประกาศข่าว 13 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 81 คน
รายละเอียดโดยย่อ : อ่านต่อ  
 
ศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี  
วันที่ประกาศข่าว 12 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 75 คน
รายละเอียดโดยย่อ : อ่านต่อ  
 
ปล่อยขบวนรถในการเดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้และเข้ากิจกรรม ณ จังหวัดชลบุรี  
วันที่ประกาศข่าว 11 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 47 คน
รายละเอียดโดยย่อ : อ่านต่อ  
 
 จำนวนกิจกรรมทั้งหมด : 162 รายการ หน้า 1/11
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 3 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557