ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

ข่าวกิจกรรม
โครงการเด็กไทยฟันดีมีสุข โรงเรียนบ้านงิ้วงาม  
วันที่ประกาศข่าว 10 มิถุนายน 2565 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 8 คน
รายละเอียดโดยย่อ : วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา9.30น. นางสาวจินตนา ฤชุมโนธรรม รองปลัดเทศบาลตำบลงิ้วงาม ได้เป็นประธานเปิดโครงการเด็กไทยฟันดีมีสุข โรงเรียนบ้านงิ้วงาม อ่านต่อ  
 
ประชุมผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม  
วันที่ประกาศข่าว 11 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 13 คน
รายละเอียดโดยย่อ : อ่านต่อ  
 
กิจกรรมงานวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victim) ประจำปี 2564  
วันที่ประกาศข่าว 23 พฤศจิกายน 2564 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 60 คน
รายละเอียดโดยย่อ : วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลงิ้วงามจัดกิจกรรมงานวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victim) ประจำปี 2564 นำโดยร้อยตรีทรวง นาพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม อ่านสารนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ  
 
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564  
วันที่ประกาศข่าว 21 ตุลาคม 2564 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 56 คน
รายละเอียดโดยย่อ : วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 น. เทศบาลตำบลงิ้วงาม นำโดย ร้อยตรีทรวง นาพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 อ่านต่อ  
 
กิจกรรมการแสดงเจตจำนงต่อต้านทุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานและปฏิบัติงาน ประจำปี2564  
วันที่ประกาศข่าว 18 ตุลาคม 2564 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 94 คน
รายละเอียดโดยย่อ : วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลงิ้วงามจัดกิจกรรมการแสดงเจตจำนงต่อต้านทุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานและปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองแนวนโยบายแห่งรัฐประจำปี 2564 อ่านต่อ  
 
โครงการยกระดับศูนย์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์ดิตถ์(ศูนย์สารพัดนึก)ประจำปี 2564  
วันที่ประกาศข่าว 24 สิงหาคม 2564 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 49 คน
รายละเอียดโดยย่อ : วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.ร้อยตรีทรวง นาพันธุ์ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลงิ้วงามและผู้บริหารเทศบาลตำบลงิ้วงามพร้อมด้วยผู้นำท้องที่ตำบลงิ้วงามเข้าร่วมประชุมโครงการยกระดับศูนย์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 2564 อ่านต่อ  
 
กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง12 สิงหาคม 2564  
วันที่ประกาศข่าว 11 สิงหาคม 2564 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 48 คน
รายละเอียดโดยย่อ : วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลงิ้วงามนำโดย ร้อยตรีทรวง นาพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงามร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง12 สิงหาคม 2564 อ่านต่อ  
 
โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืดในแหล่งชุมชน ประจำปี 2564  
วันที่ประกาศข่าว 11 มิถุนายน 2564 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 49 คน
รายละเอียดโดยย่อ : วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลงิ้วงาม นำโดยร้อยตรีทรวง นาพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำท้องที่ข้าราชการ พนักงานของเทศบาลตำบลงิ้วงามและจิตอาสาพระราชทาน ได้ปล่อยพันธุ์ปลาตามโครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืด อ่านต่อ  
 
มอบสิ่งของดำรงชีวิตสำหรับบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVlD-19)  
วันที่ประกาศข่าว 13 พฤษภาคม 2563 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 171 คน
รายละเอียดโดยย่อ : อ่านต่อ  
 
โครงการสัตว์ปลอดภัย คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563  
วันที่ประกาศข่าว 17 เมษายน 2563 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 135 คน
รายละเอียดโดยย่อ : อ่านต่อ  
 
มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แบบไม่ต้องล้างออก และหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้กับผู้นำหมู่บ้าน/อสม.  
วันที่ประกาศข่าว 10 เมษายน 2563 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 156 คน
รายละเอียดโดยย่อ : อ่านต่อ  
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID)  
วันที่ประกาศข่าว 18 มีนาคม 2563 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 163 คน
รายละเอียดโดยย่อ : อ่านต่อ  
 
พิธีปิดการแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชน ประชาชนต้านยาเสพ ประจำปี 2563  
วันที่ประกาศข่าว 09 มีนาคม 2563 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 163 คน
รายละเอียดโดยย่อ : อ่านต่อ  
 
โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
วันที่ประกาศข่าว 06 มีนาคม 2563 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 152 คน
รายละเอียดโดยย่อ : อ่านต่อ  
 
พิธีเปิด โครงการกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน ตำบลงิ้วงามประจำปี 2563  
วันที่ประกาศข่าว 03 มีนาคม 2563 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 165 คน
รายละเอียดโดยย่อ : อ่านต่อ  
 
 จำนวนกิจกรรมทั้งหมด : 198 รายการ หน้า 1/14
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 3 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557