ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

ข่าวกิจกรรม
โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและนายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม  
วันที่ประกาศข่าว 29 มีนาคม 2564 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 6 คน
รายละเอียดโดยย่อ : อ่านต่อ  
 
โครงการปั่นทั่วไทยรับน้ำใจช่วยคนพิการ  
วันที่ประกาศข่าว 17 มีนาคม 2564 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 11 คน
รายละเอียดโดยย่อ : เทศบาลตำบลงิ้วงาม โดยงานพัฒนาชุมชน ได้ร่วมกับโครงการปั่นทั่วไทยรับน้ำใจช่วยคนพิการ มอบเงินให้ผู้พิการจำนวน 3 ราย อ่านต่อ  
 
มอบปฏิทินเทศบาลตำบลงิ้วงาม ปีงบประมาณ 2564  
วันที่ประกาศข่าว 03 ธันวาคม 2563 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 44 คน
รายละเอียดโดยย่อ : อ่านต่อ  
 
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
วันที่ประกาศข่าว 27 ตุลาคม 2563 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 70 คน
รายละเอียดโดยย่อ : มีนโยบายมุ่งเน้นการบริหารจัดการองค์กรให อ่านต่อ  
 
วันปิยมหาราช 2563  
วันที่ประกาศข่าว 27 ตุลาคม 2563 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 68 คน
รายละเอียดโดยย่อ : อ่านต่อ  
 
โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ ห่างไกลโรค  
วันที่ประกาศข่าว 18 กันยายน 2563 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 63 คน
รายละเอียดโดยย่อ : อ่านต่อ  
 
มอบสิ่งของดำรงชีวิตสำหรับบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVlD-19)  
วันที่ประกาศข่าว 13 พฤษภาคม 2563 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 147 คน
รายละเอียดโดยย่อ : อ่านต่อ  
 
โครงการสัตว์ปลอดภัย คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563  
วันที่ประกาศข่าว 17 เมษายน 2563 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 124 คน
รายละเอียดโดยย่อ : อ่านต่อ  
 
มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แบบไม่ต้องล้างออก และหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้กับผู้นำหมู่บ้าน/อสม.  
วันที่ประกาศข่าว 10 เมษายน 2563 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 145 คน
รายละเอียดโดยย่อ : อ่านต่อ  
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID)  
วันที่ประกาศข่าว 18 มีนาคม 2563 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 145 คน
รายละเอียดโดยย่อ : อ่านต่อ  
 
พิธีปิดการแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชน ประชาชนต้านยาเสพ ประจำปี 2563  
วันที่ประกาศข่าว 09 มีนาคม 2563 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 130 คน
รายละเอียดโดยย่อ : อ่านต่อ  
 
โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
วันที่ประกาศข่าว 06 มีนาคม 2563 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 139 คน
รายละเอียดโดยย่อ : อ่านต่อ  
 
พิธีเปิด โครงการกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน ตำบลงิ้วงามประจำปี 2563  
วันที่ประกาศข่าว 03 มีนาคม 2563 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 148 คน
รายละเอียดโดยย่อ : อ่านต่อ  
 
โครงการผู้สูงอายุปลอดภัย ห่วงใยผู้ใช้รถใช้ถนนจังหวัดอุตรดิตถ์  
วันที่ประกาศข่าว 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 153 คน
รายละเอียดโดยย่อ : อ่านต่อ  
 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนตำบลงิ้วงาม  
วันที่ประกาศข่าว 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 163 คน
รายละเอียดโดยย่อ : อ่านต่อ  
 
 จำนวนกิจกรรมทั้งหมด : 196 รายการ หน้า 1/14
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 10 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557