ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)  
วันที่ประกาศข่าว 26 พฤศจิกายน 2564 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
  อ่านต่อ 
 
จดหมายข่าว ฉบับที่1/2564 ประจำเดือนมกราคม2564 - มีนาคม 2564  
วันที่ประกาศข่าว 04 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
  อ่านต่อ 
 
ประกาศลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี 2564  
วันที่ประกาศข่าว 01 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
  อ่านต่อ 
 
ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 ประจำปี 2564  
วันที่ประกาศข่าว 26 มกราคม 2564 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
  อ่านต่อ 
 
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563  
วันที่ประกาศข่าว 21 ธันวาคม 2563 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
  อ่านต่อ 
 
จดหมายข่าว ฉบับที่1/2563 ประจำเดือนมกราคม 2563 - มีนาคม 2563  
วันที่ประกาศข่าว 04 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
  อ่านต่อ 
 
ประกาศประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้  
วันที่ประกาศข่าว 25 พฤศจิกายน 2564 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 27 คน
  อ่านต่อ 
 
แจ้งผู้ใช้น้ำ หมู่ที่ 3,4,13 และหมู่ 15  
วันที่ประกาศข่าว 19 มิถุนายน 2563 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 45 คน
  อ่านต่อ 
 
ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)  
วันที่ประกาศข่าว 16 มิถุนายน 2563 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 44 คน
  อ่านต่อ 
 
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ขัดข้อง  
วันที่ประกาศข่าว 15 มิถุนายน 2563 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 51 คน
  อ่านต่อ 
 
ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 1)  
วันที่ประกาศข่าว 05 มิถุนายน 2563 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 240 คน
  อ่านต่อ 
 
สาร เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภค 2563  
วันที่ประกาศข่าว 12 พฤษภาคม 2563 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 60 คน
  สาร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภค 2563 วันที่ 30 เมษายน 2563 อ่านต่อ 
 
สาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
วันที่ประกาศข่าว 18 ตุลาคม 2562 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 318 คน
  อ่านต่อ 
 
จดหมายข่าว ฉบับที่ 2/2562 ประจำเดือน เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562  
วันที่ประกาศข่าว 24 พฤษภาคม 2562 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 206 คน
  อ่านต่อ 
 
จดหมายข่าว ฉบับที่ 1/2562 ประจำเดือน มกราคม 2562 - มีนาคม 2562  
วันที่ประกาศข่าว 01 มีนาคม 2562 ผู้ประกาศข่าว chirawat จำนวนผู้อ่าน 198 คน
  อ่านต่อ 
 
 จำนวนข่าวทั้งหมด : 49 ข่าว หน้า 1/4
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 4 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557