ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งการรับเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือนกันยายน 2563  
วันที่ประกาศข่าว 10 กันยายน 2563 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 24 คน
  อ่านต่อ 
 
แจ้งผู้ใช้น้ำ หมู่ที่ 3,4,13 และหมู่ 15  
วันที่ประกาศข่าว 19 มิถุนายน 2563 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 44 คน
  อ่านต่อ 
 
ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)  
วันที่ประกาศข่าว 16 มิถุนายน 2563 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 45 คน
  อ่านต่อ 
 
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ขัดข้อง  
วันที่ประกาศข่าว 15 มิถุนายน 2563 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 54 คน
  อ่านต่อ 
 
ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 1)  
วันที่ประกาศข่าว 05 มิถุนายน 2563 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 253 คน
  อ่านต่อ 
 
สาร เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภค 2563  
วันที่ประกาศข่าว 12 พฤษภาคม 2563 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 57 คน
  สาร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภค 2563 วันที่ 30 เมษายน 2563 อ่านต่อ 
 
สาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
วันที่ประกาศข่าว 18 ตุลาคม 2562 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 322 คน
  อ่านต่อ 
 
จดหมายข่าว ฉบับที่ 2/2562 ประจำเดือน เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562  
วันที่ประกาศข่าว 24 พฤษภาคม 2562 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 204 คน
  อ่านต่อ 
 
จดหมายข่าว ฉบับที่ 1/2562 ประจำเดือน มกราคม 2562 - มีนาคม 2562  
วันที่ประกาศข่าว 01 มีนาคม 2562 ผู้ประกาศข่าว chirawat จำนวนผู้อ่าน 204 คน
  อ่านต่อ 
 
ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู็ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  
วันที่ประกาศข่าว 19 พฤศจิกายน 2561 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
  อ่านต่อ 
 
จดหมายข่าว ฉบับที่ 4/2561 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561  
วันที่ประกาศข่าว 19 พฤศจิกายน 2561 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 406 คน
  อ่านต่อ 
 
เชิญชวนร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  
วันที่ประกาศข่าว 22 ตุลาคม 2561 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 232 คน
  อ่านต่อ 
 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ สอบถาม กองคลังสำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม  
วันที่ประกาศข่าว 14 สิงหาคม 2561 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 765 คน
  อ่านต่อ 
 
จดหมายข่าว ฉบับที่ 3/2561 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561  
วันที่ประกาศข่าว 09 กรกฏาคม 2561 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 239 คน
  อ่านต่อ 
 
จดหมายข่าว ฉบับที่ 2/2561 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2561  
วันที่ประกาศข่าว 28 มีนาคม 2561 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 181 คน
  อ่านต่อ 
 
 จำนวนข่าวทั้งหมด : 43 ข่าว หน้า 1/3
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 52 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557