ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนาทางหมายเลขสายด่วน 1374 ของ กอ.รมน.  
วันที่ประกาศข่าว 13 มิถุนายน 2565 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 7 คน
  อ่านต่อ 
 
เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก และน้ำท้วมฉับพลัน  
วันที่ประกาศข่าว 12 พฤษภาคม 2565 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 47 คน
  อ่านต่อ 
 
การจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน  
วันที่ประกาศข่าว 18 เมษายน 2565 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 44 คน
  อ่านต่อ 
 
ขอยกเลิกการให้ความช่วยเหลือจัดเลี้ยงอาหารสำหรับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กรณีเป็นผู้ถูกกักกัน เพื่อสังเกตอาการในที่พักของตนเอง  
วันที่ประกาศข่าว 07 เมษายน 2565 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 46 คน
  อ่านต่อ 
 
ประชาสัมพันธ์การให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย ATK ในเขตรับผิดชอบ สอน.งิ้วงาม  
วันที่ประกาศข่าว 10 มีนาคม 2565 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 56 คน
  อ่านต่อ 
 
ห้ามเผาป่าเด็ดขาด 90 วัน  
วันที่ประกาศข่าว 01 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 72 คน
  อ่านต่อ 
 
สร้างฝายคอนกรีต  
วันที่ประกาศข่าว 25 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 56 คน
  เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นำโดยร้อยตรี ทรวง นาพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม พร้อมด้วย กำนันตำบลงิ้วงาม ผู้นำท้องที่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ อ่านต่อ 
 
ยินดีต้อนรับ  
วันที่ประกาศข่าว 01 มีนาคม 2565 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 59 คน
  นางสาวกรรณิการ์ สอนกำเนิด หัวหน้าฝ่ายการโยธา อ่านต่อ 
 
ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่  
วันที่ประกาศข่าว 01 มีนาคม 2565 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 58 คน
  ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่ นายพลกฤติ พัตรปาล รองปลัดเทศบาลตำบลงิ้วงาม ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลฟากท่า อ่านต่อ 
 
ขอความร่วมมือประชาชนที่เคยมารับบริการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนเสียภายนอก (EIT)  
วันที่ประกาศข่าว 03 มีนาคม 2565 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
  ขอความร่วมมือประชาชนที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับเทศบาลตำบลงิ้วงามตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนเสียผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตตามช่องทางดังต่อไปนี้ อ่านต่อ 
 
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564  
วันที่ประกาศข่าว 12 มกราคม 2565 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
  อ่านต่อ 
 
ประกาศขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)  
วันที่ประกาศข่าว 26 พฤศจิกายน 2564 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
  อ่านต่อ 
 
จดหมายข่าว ฉบับที่1/2564 ประจำเดือนมกราคม2564 - มีนาคม 2564  
วันที่ประกาศข่าว 04 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
  อ่านต่อ 
 
ประกาศลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี 2564  
วันที่ประกาศข่าว 01 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
  อ่านต่อ 
 
ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 ประจำปี 2564  
วันที่ประกาศข่าว 26 มกราคม 2564 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
  อ่านต่อ 
 
 จำนวนข่าวทั้งหมด : 60 ข่าว หน้า 1/4
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 3 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557