ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว ฉบับที่ 2/2562 ประจำเดือน เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562  
วันที่ประกาศข่าว 24 พฤษภาคม 2562 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 56 คน
  อ่านต่อ 
 
จดหมายข่าว ฉบับที่ 1/2562 ประจำเดือน มกราคม 2562 - มีนาคม 2562  
วันที่ประกาศข่าว 01 มีนาคม 2562 ผู้ประกาศข่าว chirawat จำนวนผู้อ่าน 51 คน
  อ่านต่อ 
 
ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู็ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  
วันที่ประกาศข่าว 19 พฤศจิกายน 2561 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
  อ่านต่อ 
 
จดหมายข่าว ฉบับที่ 4/2561 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561  
วันที่ประกาศข่าว 19 พฤศจิกายน 2561 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 239 คน
  อ่านต่อ 
 
เชิญชวนร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  
วันที่ประกาศข่าว 22 ตุลาคม 2561 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 87 คน
  อ่านต่อ 
 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ สอบถาม กองคลังสำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม  
วันที่ประกาศข่าว 14 สิงหาคม 2561 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 624 คน
  อ่านต่อ 
 
จดหมายข่าว ฉบับที่ 3/2561 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561  
วันที่ประกาศข่าว 09 กรกฏาคม 2561 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 114 คน
  อ่านต่อ 
 
จดหมายข่าว ฉบับที่ 2/2561 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2561  
วันที่ประกาศข่าว 28 มีนาคม 2561 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 105 คน
  อ่านต่อ 
 
จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 /2561 ประจำเดือน มกราคม 2561 - มีนาคม 2561  
วันที่ประกาศข่าว 20 ธันวาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 126 คน
  อ่านต่อ 
 
จดหมายข่าว ฉบับที่ 4/2560 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560  
วันที่ประกาศข่าว 04 ตุลาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 142 คน
  อ่านต่อ 
 
จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 /2560 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2560  
วันที่ประกาศข่าว 29 มิถุนายน 2560 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 156 คน
  อ่านต่อ 
 
ตรวจสอบสิทธิออกเสียงประชามติและสถานที่ออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม 2559  
วันที่ประกาศข่าว 05 สิงหาคม 2559 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 242 คน
  อ่านต่อ 
 
เทศบาลตำบลงิ้วงามจะดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก  
วันที่ประกาศข่าว 03 สิงหาคม 2559 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 269 คน
  อ่านต่อ 
 
ร่วมบริจาคหรือให้ความช่วยเหลือ นายมานิตย์ ธุตกิจ ผู้เสียหายกรณีเกิดเพลิงไหม้บ้านเลขที่ 160 ม.3 ตำบลงิ้วงาม  
วันที่ประกาศข่าว 25 เมษายน 2559 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 186 คน
  อ่านต่อ 
 
ขอแสดงความเสียใจ กับนายมานิตย์ ธุตกิจ อายุ 60 ปี กรณีเกิดเพลิงไหม้บ้านเลขที่ 160 หมู่ที่ 3 ตำบลงิ้วงาม  
วันที่ประกาศข่าว 23 เมษายน 2559 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 215 คน
  อ่านต่อ 
 
 จำนวนข่าวทั้งหมด : 36 ข่าว หน้า 1/3
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 1 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557