ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
วันที่ประกาศข่าว 07 เมษายน 2564 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/gip9qo อ่านต่อ 
 
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลงิ้วงาม ขอรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  
วันที่ประกาศข่าว 04 มีนาคม 2564 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 45 คน
  ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลงิ้วงาม ขอรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลงิ้วงามได้รับข้อมูลต่างๆ โดยการแสกน QR Code อ่านต่อ 
 
การประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ  
วันที่ประกาศข่าว 03 มีนาคม 2564 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 19 คน
  สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้ดำเนินการอัพเดทสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ โดยมีรายละเอียดใน QR. code ที่ปรากฎในรูป ประกอบด้วย 1. infographic ภาพนิ่ง จำนวน 3 แผ่น 2. infomotion (แอนิเมชั่นเค อ่านต่อ 
 
เทศบาลตำบลงิ้วงามขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยการ แสกนคิวอาร์โค้ดแอปพลิเคชัน Civic Dducation บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบสมาร์ทโฟน เพื่อใช้ในการศึกษาข้อมูลการเลือกตั้ง  
วันที่ประกาศข่าว 01 มีนาคม 2564 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 18 คน
  อ่านต่อ 
 
เรื่อง ส่งประกาศปิดป่าโดยมิให้บุคคลใดเข้าไปในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ฯและป่าสงวนแห่งชาติในท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์  
วันที่ประกาศข่าว 24 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 13 คน
  อ่านต่อ 
 
ช่องทางการตอบแบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  
วันที่ประกาศข่าว 10 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 19 คน
  https://itas.nacc.go.th/go/iit/gip9qo อ่านต่อ 
 
ช่องทางการตอบแบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  
วันที่ประกาศข่าว 10 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 17 คน
  https://itas.nacc.go.th/go/eit/gip9qo อ่านต่อ 
 
ประกาศสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม และนายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30-16.30 น.  
วันที่ประกาศข่าว 08 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 53 คน
  ประกาศสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม และนายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30-16.30 น. อ่านต่อ 
 
จดหมายข่าว ฉบับที่1/2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  
วันที่ประกาศข่าว 04 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 20 คน
  อ่านต่อ 
 
จดหมายข่าว ฉบับที่1/2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563  
วันที่ประกาศข่าว 04 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 16 คน
  อ่านต่อ 
 
แจ้งการรับเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือนกันยายน 2563  
วันที่ประกาศข่าว 10 กันยายน 2563 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 217 คน
  อ่านต่อ 
 
แจ้งผู้ใช้น้ำ หมู่ที่ 3,4,13 และหมู่ 15  
วันที่ประกาศข่าว 19 มิถุนายน 2563 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 93 คน
  อ่านต่อ 
 
ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)  
วันที่ประกาศข่าว 16 มิถุนายน 2563 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 91 คน
  อ่านต่อ 
 
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ขัดข้อง  
วันที่ประกาศข่าว 15 มิถุนายน 2563 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 100 คน
  อ่านต่อ 
 
ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 1)  
วันที่ประกาศข่าว 05 มิถุนายน 2563 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 303 คน
  อ่านต่อ 
 
 จำนวนข่าวทั้งหมด : 53 ข่าว หน้า 1/4
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 11 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557