ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู็ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  
วันที่ประกาศข่าว 19 พฤศจิกายน 2561 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
  อ่านต่อ 
 
จดหมายข่าว ฉบับที่ 4/2561 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561  
วันที่ประกาศข่าว 19 พฤศจิกายน 2561 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 31 คน
  อ่านต่อ 
 
เชิญชวนร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  
วันที่ประกาศข่าว 22 ตุลาคม 2561 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 17 คน
  อ่านต่อ 
 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ สอบถาม กองคลังสำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม  
วันที่ประกาศข่าว 14 สิงหาคม 2561 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 110 คน
  อ่านต่อ 
 
จดหมายข่าว ฉบับที่ 3/2561 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561  
วันที่ประกาศข่าว 09 กรกฏาคม 2561 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 48 คน
  อ่านต่อ 
 
จดหมายข่าว ฉบับที่ 2/2561 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2561  
วันที่ประกาศข่าว 28 มีนาคม 2561 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 67 คน
  อ่านต่อ 
 
จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 /2561 ประจำเดือน มกราคม 2561 - มีนาคม 2561  
วันที่ประกาศข่าว 20 ธันวาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 78 คน
  อ่านต่อ 
 
จดหมายข่าว ฉบับที่ 4/2560 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560  
วันที่ประกาศข่าว 04 ตุลาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 99 คน
  อ่านต่อ 
 
จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 /2560 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2560  
วันที่ประกาศข่าว 29 มิถุนายน 2560 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 113 คน
  อ่านต่อ 
 
ตรวจสอบสิทธิออกเสียงประชามติและสถานที่ออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม 2559  
วันที่ประกาศข่าว 05 สิงหาคม 2559 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 216 คน
  อ่านต่อ 
 
เทศบาลตำบลงิ้วงามจะดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก  
วันที่ประกาศข่าว 03 สิงหาคม 2559 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 234 คน
  อ่านต่อ 
 
ร่วมบริจาคหรือให้ความช่วยเหลือ นายมานิตย์ ธุตกิจ ผู้เสียหายกรณีเกิดเพลิงไหม้บ้านเลขที่ 160 ม.3 ตำบลงิ้วงาม  
วันที่ประกาศข่าว 25 เมษายน 2559 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 150 คน
  อ่านต่อ 
 
ขอแสดงความเสียใจ กับนายมานิตย์ ธุตกิจ อายุ 60 ปี กรณีเกิดเพลิงไหม้บ้านเลขที่ 160 หมู่ที่ 3 ตำบลงิ้วงาม  
วันที่ประกาศข่าว 23 เมษายน 2559 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 174 คน
  อ่านต่อ 
 
เส้นทางสู่ประชามติ (ROAD TO REFERENDUM : R2R)  
วันที่ประกาศข่าว 02 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 162 คน
  อ่านต่อ 
 
ขอเชิญร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นการสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ  
วันที่ประกาศข่าว 21 ตุลาคม 2558 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 137 คน
  อ่านต่อ 
 
 จำนวนข่าวทั้งหมด : 34 ข่าว หน้า 1/3
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 13 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557