ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลงิ้วงามขอเชิญชวนท่องเที่ยวหาดริมน้ำน่าน(พัทยา2)  
วันที่ประกาศข่าว 02 มีนาคม 2563 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 12 คน
  อ่านต่อ 
 
เทศบาลตำบลงิ้วงามให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ  
วันที่ประกาศข่าว 26 มิถุนายน 2563 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 10 คน
  อ่านต่อ 
 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กรเทศบาลตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  
วันที่ประกาศข่าว 01 ตุลาคม 2563 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 14 คน
  อ่านต่อ 
 
ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง มาตรการการเผยแพร่ข่อมูลต่อสาธารณะ  
วันที่ประกาศข่าว 01 ตุลาคม 2562 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 8 คน
  อ่านต่อ 
 
ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
วันที่ประกาศข่าว 01 ตุลาคม 2562 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 13 คน
  อ่านต่อ 
 
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง การแจ้งประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 “ ท้องถิ่นจะก้าวหน้า ถ้าชาวประชาร่วมกันเสียภาษี”  
วันที่ประกาศข่าว 18 มิถุนายน 2564 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 24 คน
  อ่านต่อ 
 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 253 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2515  
วันที่ประกาศข่าว 01 มิถุนายน 2564 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 27 คน
  อ่านต่อ 
 
ช่องทางการชำระภาษีผ่านQR Code เทศบาลตำบลงิ้วงาม  
วันที่ประกาศข่าว 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 34 คน
  เพื่อความสะดวกในการชำระภาษีท่านสามารถชำระผ่าน QR Code ตามหนังสือที่ส่งไปให้ท่านได้ตามตัวอย่าง อ่านต่อ 
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
วันที่ประกาศข่าว 07 เมษายน 2564 ผู้ประกาศข่าว Webmaster
  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/gip9qo อ่านต่อ 
 
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลงิ้วงาม ขอรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  
วันที่ประกาศข่าว 04 มีนาคม 2564 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 82 คน
  ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลงิ้วงาม ขอรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลงิ้วงามได้รับข้อมูลต่างๆ โดยการแสกน QR Code อ่านต่อ 
 
การประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ  
วันที่ประกาศข่าว 03 มีนาคม 2564 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 54 คน
  สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้ดำเนินการอัพเดทสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ โดยมีรายละเอียดใน QR. code ที่ปรากฎในรูป ประกอบด้วย 1. infographic ภาพนิ่ง จำนวน 3 แผ่น 2. infomotion (แอนิเมชั่นเค อ่านต่อ 
 
เทศบาลตำบลงิ้วงามขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยการ แสกนคิวอาร์โค้ดแอปพลิเคชัน Civic Dducation บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบสมาร์ทโฟน เพื่อใช้ในการศึกษาข้อมูลการเลือกตั้ง  
วันที่ประกาศข่าว 01 มีนาคม 2564 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 50 คน
  อ่านต่อ 
 
เรื่อง ส่งประกาศปิดป่าโดยมิให้บุคคลใดเข้าไปในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ฯและป่าสงวนแห่งชาติในท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์  
วันที่ประกาศข่าว 24 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 43 คน
  อ่านต่อ 
 
ช่องทางการตอบแบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  
วันที่ประกาศข่าว 10 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 48 คน
  https://itas.nacc.go.th/go/iit/gip9qo อ่านต่อ 
 
ช่องทางการตอบแบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  
วันที่ประกาศข่าว 10 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 44 คน
  https://itas.nacc.go.th/go/eit/gip9qo อ่านต่อ 
 
 จำนวนข่าวทั้งหมด : 61 ข่าว หน้า 1/5
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 6 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557