ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร
ITA ปี พ.ศ.2563 ทดสอบการเพิ่มข้อมูล  
วันที่ประกาศ 30 มิถุนายน 2563 ผู้ประกาศข่าว chirawat จำนวนผู้อ่าน 208 คน
  อ่านต่อ 
 
 จำนวนข่าวทั้งหมด : 1 รายการ หน้า 1/1
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 2 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557