เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
คำขวัญประจำตำบลงิ้วงาม
นโยบายผู้บริหาร
โครงสร้างบุคลากรและเจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
หน่วยกู้ชีพ กู้ภัยตำบลงิ้วงาม
พัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
รายงานติดตามประเมินผลแผน
เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติอื่นๆ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท.
จำนวนข่าวทั้งหมด : 5 ข่าว
ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ2565 (ครั้งที่1) ] - 08 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 6 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน ] - 13 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 12 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 3) ] - 15 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 63 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ภาควิชาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๓) ของเทศบาลตำบลงิ้วงาม ] - 10 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 67 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 (ครั้งที่3) ] - 04 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 64 คน
จำนวนประกาศทั้งหมด : 126 รายการ 
ดูเอกสารประกาศทั้งหมดของเทศบาล
ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลงิ้วงาม
[ ดาวน์โหลด--> รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ] - 14 ตุลาคม 2564
[ ดาวน์โหลด-->รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2563 ] - 18 ธันวาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 43 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพรวมทั้งคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร ประจำปี 2562 ] - 06 สิงหาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 218 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ] - 13 กรกฏาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 128 คน
[ ดาวน์โหลด-->วิธีการ เตรียมความพร้อมเมื่อเกิด เหตุอุทกภัย ] - 01 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 404 คน
จำนวนข้อมูลข่าวสารทั้งหมด : 10 รายการ 
ดูเอกสารข้อมูลข่าวสารทั้งหมดของเทศบาล
โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืดในแหล่งชุมชน ประจำปี 2564 อ่านต่อ
ข่าววันที่ 11 มิถุนายน 2564 โดย Webmaster อ่านแล้ว 37 คน
 
โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและนายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม อ่านต่อ
ข่าววันที่ 29 มีนาคม 2564 โดย Webmaster อ่านแล้ว 54 คน
 
โครงการปั่นทั่วไทยรับน้ำใจช่วยคนพิการ อ่านต่อ
ข่าววันที่ 17 มีนาคม 2564 โดย Webmaster อ่านแล้ว 56 คน
 
มอบปฏิทินเทศบาลตำบลงิ้วงาม ปีงบประมาณ 2564 อ่านต่อ
ข่าววันที่ 03 ธันวาคม 2563 โดย Webmaster อ่านแล้ว 123 คน
 
 จำนวนภาพกิจกรรมทั้งหมด : 197 กิจกรรม
ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง เทศบาลตำบลงิ้วงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ] - 12 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 0 คน
[ ดาวน์โหลด-->ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งานปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านงิ้วงาม หมู่ที่ 5 ต.งิ้วงาม เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ] - 11 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 1 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านงิ้วงาม หมู่ที่ 5 ต.งิ้วงาม ] - 08 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.27-003 ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนเขตต่อเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ - บรรจบทางหลวงแผ่นดินฯ 1045 หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีคัดเลือก ] - 04 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 6 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางไปบริษัทหล่อวัฒนา จำกัด หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีคัดเลือก ] - 04 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 6 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1012 รายการ
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 ] - 05 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 5 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานผลการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2564 ] - 05 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 4 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2564) ] - 05 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 6 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ] - 01 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 7 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2564 ในรอบเดือน 9/2564 ] - 01 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 7 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 127 รายการ
 
- ยังไม่มีข่าวในหัวข้อนี้ -
 
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 11 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557