เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
คำขวัญประจำตำบลงิ้วงาม
นโยบายผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากรและเจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
หน่วยกู้ชีพ กู้ภัยตำบลงิ้วงาม
พัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
กฎหมาย แผนและงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
รายงานติดตามประเมินผลแผน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติอื่นๆ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท.
จำนวนข่าวทั้งหมด : 5 ข่าว
ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม
[ ดาวน์โหลด-->รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 1) ] - 08 พฤศจิกายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 9 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561 ] - 30 ตุลาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 13 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2) ของเทศบาลตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ] - 15 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 54 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2561 ] - 05 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 74 คน
[ ดาวน์โหลด-->รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2) ของเทศบาลตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ] - 07 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 98 คน
จำนวนประกาศทั้งหมด : 81 รายการ 
ดูเอกสารประกาศทั้งหมดของเทศบาล
ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลงิ้วงาม
[ ดาวน์โหลด-->บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ] - 29 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 52 คน
[ ดาวน์โหลด-->บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ] - 07 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 55 คน
[ ดาวน์โหลด-->บันทึกการประชุมสภา-สามัญ-สมัยที่ 4ครั้งที่ 1 ] - 10 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 85 คน
[ ดาวน์โหลด-->บันทึกการประชุมสภา-วิสามัญ-สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ] - 09 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 139 คน
[ ดาวน์โหลด-->บันทึกการประชุมสภา-วิสามัญ-สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ] - 03 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 99 คน
จำนวนข้อมูลข่าวสารทั้งหมด : 16 รายการ 
ดูเอกสารข้อมูลข่าวสารทั้งหมดของเทศบาล
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเทโวโรหณะ อ่านต่อ
ข่าววันที่ 26 ตุลาคม 2561 โดย Webmaster อ่านแล้ว 50 คน
 
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 อ่านต่อ
ข่าววันที่ 24 ตุลาคม 2561 โดย Webmaster อ่านแล้ว 42 คน
 
ซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาบ้าน ให้กับบ้านผู้พิการยากไร้ในเขตพื้นที่ ม.1 ต.งิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อ่านต่อ
ข่าววันที่ 29 สิงหาคม 2561 โดย Webmaster อ่านแล้ว 28 คน
 
โครงการหนูน้อยฟันสวยและสุขภาพดี ประจำปีงบประมาณ 2561 อ่านต่อ
ข่าววันที่ 28 สิงหาคม 2561 โดย Webmaster อ่านแล้ว 25 คน
 
 จำนวนภาพกิจกรรมทั้งหมด : 142 กิจกรรม
ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรุกขยะ ทะเบียน 80-8107 อุตรดิตถ์ ] - 19 พฤศจิกายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 0 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-1408 อุตรดิตถ์ ] - 13 พฤศจิกายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 0 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 31 ตุลาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 6 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับรถกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลงิ้วงาม ] - 31 ตุลาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 5 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 31 ตุลาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 3 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 392 รายการ
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ] - 14 พฤศจิกายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 3 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานผลการจำหน่ายพัสดุ ประจำปี 2561 ] - 14 พฤศจิกายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 3 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ] - 14 พฤศจิกายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 3 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2561 ] - 14 พฤศจิกายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 10 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2561 - กันยายน 2561) ประจำปี 2561 ] - 14 พฤศจิกายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 6 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 48 รายการ
ข้อความจากสมุดเยี่ยมชมเว็บไซต์
ชื่อผู้ส่งข้อความ
วันที่ส่งข้อความ
  world class casino slots real money casino | casino online slots | free online casino hollywood casino   Fluocaamalparry FluocaamalparryMT    20 พฤศจิกายน 2561  
  free online casino slots caesars free slots | free casino slot games | free slots 777 slot games   GemSoitte GemSoitteGW    20 พฤศจิกายน 2561  
  casino games online casino games free | casino online | online casino slots free online casino   Suignthunny SuignthunnyIZ    20 พฤศจิกายน 2561  
  permanent side effects of accutane, accutane reviews what is accutane - accutane side effects https://accutane.ooo/   j8c9d9e4 k9b7k1c7DP    20 พฤศจิกายน 2561  
  cash advances cash advance online dollar loan [url=https://cash-advance.us.org/]cash advance[/url]   Payday Loans Loan JW    20 พฤศจิกายน 2561  
ทั้งหมด : 647 ข้อความ
 
- ยังไม่มีข่าวในหัวข้อนี้ -
 
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 8 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557