เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
คำขวัญประจำตำบลงิ้วงาม
นโยบายผู้บริหาร
โครงสร้างบุคลากรและเจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
หน่วยกู้ชีพ กู้ภัยตำบลงิ้วงาม
พัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
รายงานติดตามประเมินผลแผน
เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติอื่นๆ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท.
จำนวนข่าวทั้งหมด : 5 ข่าว
ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม
[ ดาวน์โหลด-->การใช้ห้องประชุมและการเรียกเก็บค่าบำรุงสถานที่ ] - 21 ตุลาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 11 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ของเทศบาลตำบลงิ้วงาม ] - 17 พฤษภาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 21 คน
[ ดาวน์โหลด-->แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ] - 05 ตุลาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 21 คน
[ ดาวน์โหลด-->แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลงิ้วงาม ] - 02 มีนาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 26 คน
[ ดาวน์โหลด-->แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลงิ้วงาม ] - 02 มีนาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 24 คน
จำนวนประกาศทั้งหมด : 124 รายการ 
ดูเอกสารประกาศทั้งหมดของเทศบาล
ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลงิ้วงาม
[ ดาวน์โหลด-->รายงานผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพรวมทั้งคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร ประจำปี 2562 ] - 06 สิงหาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 95 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ] - 13 กรกฏาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 119 คน
[ ดาวน์โหลด-->เรียกประชุมสภาและประกาศประชุมสภาเทสบาลตำบลงิ้วงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ] - 18 มิถุนายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 120 คน
[ ดาวน์โหลด-->เรียกประชุมสภาและประกาศประชุมสภาเทสบาลตำบลงิ้วงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1 ประจำปี 2562 ] - 25 พฤศจิกายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 110 คน
[ ดาวน์โหลด-->7.บันทึกการประชุม-สมัย-สามัญ-1-14-กุมภาพัธ์-2563 ] - 21 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนผู้อ่าน 146 คน
จำนวนข้อมูลข่าวสารทั้งหมด : 34 รายการ 
ดูเอกสารข้อมูลข่าวสารทั้งหมดของเทศบาล
โครงการเด็กไทยฟันดีมีสุข โรงเรียนบ้านงิ้วงาม อ่านต่อ
ข่าววันที่ 10 มิถุนายน 2565 โดย Webmaster อ่านแล้ว 8 คน
 
ประชุมผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม อ่านต่อ
ข่าววันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 โดย Webmaster อ่านแล้ว 13 คน
 
กิจกรรมงานวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victim) ประจำปี 2564 อ่านต่อ
ข่าววันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 โดย Webmaster อ่านแล้ว 60 คน
 
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 อ่านต่อ
ข่าววันที่ 21 ตุลาคม 2564 โดย Webmaster อ่านแล้ว 56 คน
 
 จำนวนภาพกิจกรรมทั้งหมด : 198 กิจกรรม
ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 24 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 1 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานโครงการป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 21 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 2 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาบริการตัดหญ้าบริเวณคันคลองรับน้ำพลังไฟฟ้า จำนวน 4 สถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 20 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 1 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลงิ้วงาม จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 20 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 1 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการต่างๆ(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 20 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 1 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1209 รายการ
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (002/2565) ] - 21 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 0 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (001/2565) ] - 21 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 0 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ] - 01 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 11 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนเมษายน 2565 ] - 05 พฤษภาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 22 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2565 ] - 05 เมษายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 33 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 155 รายการ
 
- ยังไม่มีข่าวในหัวข้อนี้ -
 
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 2 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557