เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
คำขวัญประจำตำบลงิ้วงาม
นโยบายผู้บริหาร
โครงสร้างบุคลากรและเจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
หน่วยกู้ชีพ กู้ภัยตำบลงิ้วงาม
พัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
กฎหมาย แผนและงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
รายงานติดตามประเมินผลแผน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติอื่นๆ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท.
จำนวนข่าวทั้งหมด : 5 ข่าว
ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม
[ ดาวน์โหลด-->ประชาสัมพันธ์ การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ] - 02 มกราคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 11 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ.2562 ] - 26 พฤศจิกายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 19 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ] - 01 ตุลาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 38 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนราชการ เทศบาลตำบลงิ้วงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ] - 01 ตุลาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 35 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ] - 01 ตุลาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 35 คน
จำนวนประกาศทั้งหมด : 92 รายการ 
ดูเอกสารประกาศทั้งหมดของเทศบาล
ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลงิ้วงาม
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศประชุมสภาเทสบาลตำบลงิ้วงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1 ประจำปี 2562 ] - 26 กรกฏาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 55 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศประชุมสภาเทสบาลตำบลงิ้วงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ] - 17 กรกฏาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 60 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศประชุมสภาเทสบาลตำบลงิ้วงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1ประจำปี 2562 ] - 22 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนผู้อ่าน 62 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศประชุมสภาเทสบาลตำบลงิ้วงาม สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ] - 12 ธันวาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 50 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศประชุมสภาเทสบาลตำบลงิ้วงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ] - 22 สิงหาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 84 คน
จำนวนข้อมูลข่าวสารทั้งหมด : 23 รายการ 
ดูเอกสารข้อมูลข่าวสารทั้งหมดของเทศบาล
ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลงิ้วงาม ประจำปี 2562 (ต่อ) อ่านต่อ
ข่าววันที่ 15 ตุลาคม 2562 โดย Webmaster อ่านแล้ว 84 คน
 
ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลงิ้วงาม ประจำปี 2562 อ่านต่อ
ข่าววันที่ 15 ตุลาคม 2562 โดย Webmaster อ่านแล้ว 81 คน
 
โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืดในแหล่งชุมชน ประจำปี 2562 อ่านต่อ
ข่าววันที่ 13 สิงหาคม 2562 โดย Webmaster อ่านแล้ว 78 คน
 
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลงิ้วงาม อ่านต่อ
ข่าววันที่ 08 สิงหาคม 2562 โดย Webmaster อ่านแล้ว 69 คน
 
 จำนวนภาพกิจกรรมทั้งหมด : 173 กิจกรรม
ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 17 มกราคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 2 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.27-004 (เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 1045-วัดใหม่ช่องลม) หมู่ที่ 2 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ] - 10 มกราคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 3 คน
[ ดาวน์โหลด-->ชี้แจงข้อสอบถามการประกวดราคาจ้างวางท่อเหล็กส่งน้ำพลังไฟฟ้า สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังขอนใต้ หมู่ที่ 6 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ] - 02 มกราคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 5 คน
[ ดาวน์โหลด-->ชี้แจงข้อสอบถามการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตหรัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.27-004 (เชื่อมทางหลวงหมายเลข 1045 - วัดใหม่ช่องลม หมู่ที่ 2 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ] - 02 มกราคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 4 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ๋อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 03 มกราคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 8 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 641 รายการ
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->รายงานงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562- ธันวาคม 2562) ] - 02 มกราคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 8 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดติถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ] - 29 พฤศจิกายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 12 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ] - 01 พฤศจิกายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 13 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2562 ] - 02 ตุลาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 18 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ] - 02 ตุลาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 20 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 71 รายการ
 
- ยังไม่มีข่าวในหัวข้อนี้ -
 
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 1 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557