เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
คำขวัญประจำตำบลงิ้วงาม
นโยบายผู้บริหาร
โครงสร้างบุคลากรและเจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
หน่วยกู้ชีพ กู้ภัยตำบลงิ้วงาม
พัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
กฎหมาย แผนและงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
รายงานติดตามประเมินผลแผน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติอื่นๆ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท.
จำนวนข่าวทั้งหมด : 5 ข่าว
ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศ เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม ] - 20 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนผู้อ่าน 4 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2563 ] - 06 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนผู้อ่าน 16 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประชาสัมพันธ์ การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ] - 02 มกราคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 21 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ.2562 ] - 26 พฤศจิกายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 27 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ] - 01 ตุลาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 41 คน
จำนวนประกาศทั้งหมด : 94 รายการ 
ดูเอกสารประกาศทั้งหมดของเทศบาล
ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลงิ้วงาม
[ ดาวน์โหลด-->7.บันทึกการประชุม-สมัย-สามัญ-1-14-กุมภาพัธ์-2563 ] - 21 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนผู้อ่าน 31 คน
[ ดาวน์โหลด-->6.บันทึกการประชุมสภา-สามัญ-สมัยที่-4-20-ธันวาคม-62-ครั้งที่-1 ] - 30 ธันวาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 26 คน
[ ดาวน์โหลด-->5.บันทึกการประชุมสภา-วิสามัญ-สมัยที่-2-31-ตุลาคม-62-ครั้งที่-2 ] - 04 พฤศจิกายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 28 คน
[ ดาวน์โหลด-->4.บันทึกการประชุมสภา-วิสามัญ-สมัยที่-2-25-ตุลาคม-62-ครั้งที่-1 ] - 29 ตุลาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 40 คน
[ ดาวน์โหลด-->3.บันทึกการประชุมสภา-วิสามัญ-สมัยที่ 1 23 กันยายน--62-ครั้งที่-2 ] - 30 กันยายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 22 คน
จำนวนข้อมูลข่าวสารทั้งหมด : 30 รายการ 
ดูเอกสารข้อมูลข่าวสารทั้งหมดของเทศบาล
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ อ่านต่อ
ข่าววันที่ 29 มกราคม 2563 โดย Webmaster อ่านแล้ว 8 คน
 
มอบปฏิทินเทศบาลตำบลงิ้วงาม ปีงบประมาณ 2563 อ่านต่อ
ข่าววันที่ 03 มกราคม 2563 โดย Webmaster อ่านแล้ว 10 คน
 
ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลงิ้วงาม ประจำปี 2562 (ต่อ) อ่านต่อ
ข่าววันที่ 15 ตุลาคม 2562 โดย Webmaster อ่านแล้ว 100 คน
 
ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลงิ้วงาม ประจำปี 2562 อ่านต่อ
ข่าววันที่ 15 ตุลาคม 2562 โดย Webmaster อ่านแล้ว 95 คน
 
 จำนวนภาพกิจกรรมทั้งหมด : 175 กิจกรรม
ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->ร่างวิจารณ์เอกสารประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.27-002 สายบ้านวังสีสูบ – บ้านพักสถานีสูบน้ำไฟฟ้าบ้านไร่กล้วย หมู่ที่ 1 ,2,16 ตำบลงิ้วงาม ] - 20 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนผู้อ่าน 3 คน
[ ดาวน์โหลด-->ร่างวิจารณ์เอกสารประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.27-001 สายบ้านวังสีสูบ – คลองริด หมู่ที่ 1 ตำบลงิ้วงาม ] - 20 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนผู้อ่าน 3 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเมืองปากฝางฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 19 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนผู้อ่าน 2 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 19 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนผู้อ่าน 2 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการจัดกิจกรรมการแข่ขันกีฬาเด็ก เยาวชนประชาชนตำบลงิ้วงาม ประจำปี 2563 จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 19 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนผู้อ่าน 3 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 674 รายการ
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศ เทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ] - 11 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนผู้อ่าน 6 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศ เทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ] - 11 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนผู้อ่าน 6 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 ] - 03 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนผู้อ่าน 8 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ] - 03 มกราคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 10 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ] - 02 ธันวาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 6 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 77 รายการ
 
- ยังไม่มีข่าวในหัวข้อนี้ -
 
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 5 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557