เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
คำขวัญประจำตำบลงิ้วงาม
นโยบายผู้บริหาร
โครงสร้างบุคลากรและเจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
หน่วยกู้ชีพ กู้ภัยตำบลงิ้วงาม
พัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
รายงานติดตามประเมินผลแผน
เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติอื่นๆ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท.
จำนวนข่าวทั้งหมด : 5 ข่าว
ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน ] - 13 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 2 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 3) ] - 15 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 50 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ภาควิชาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๓) ของเทศบาลตำบลงิ้วงาม ] - 10 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 59 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 (ครั้งที่3) ] - 04 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 57 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ2564 (ครั้งที่3) ] - 14 พฤษภาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 80 คน
จำนวนประกาศทั้งหมด : 125 รายการ 
ดูเอกสารประกาศทั้งหมดของเทศบาล
ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลงิ้วงาม
[ ดาวน์โหลด-->รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2563 ] - 18 ธันวาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 36 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพรวมทั้งคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร ประจำปี 2562 ] - 06 สิงหาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 213 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ] - 13 กรกฏาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 121 คน
[ ดาวน์โหลด-->วิธีการ เตรียมความพร้อมเมื่อเกิด เหตุอุทกภัย ] - 01 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 399 คน
[ ดาวน์โหลด-->วิธีป้องกัน เตรียมการรับมือ เหตุวาตภัย ] - 01 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 323 คน
จำนวนข้อมูลข่าวสารทั้งหมด : 9 รายการ 
ดูเอกสารข้อมูลข่าวสารทั้งหมดของเทศบาล
โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืดในแหล่งชุมชน ประจำปี 2564 อ่านต่อ
ข่าววันที่ 11 มิถุนายน 2564 โดย Webmaster อ่านแล้ว 28 คน
 
โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามและนายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม อ่านต่อ
ข่าววันที่ 29 มีนาคม 2564 โดย Webmaster อ่านแล้ว 48 คน
 
โครงการปั่นทั่วไทยรับน้ำใจช่วยคนพิการ อ่านต่อ
ข่าววันที่ 17 มีนาคม 2564 โดย Webmaster อ่านแล้ว 49 คน
 
มอบปฏิทินเทศบาลตำบลงิ้วงาม ปีงบประมาณ 2564 อ่านต่อ
ข่าววันที่ 03 ธันวาคม 2563 โดย Webmaster อ่านแล้ว 101 คน
 
 จำนวนภาพกิจกรรมทั้งหมด : 197 กิจกรรม
ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ] - 17 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 1 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 80-8107 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 16 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 0 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดปากฝาง-ทางลงแม่น้ำ หมู่ที่ 12 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ] - 14 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 0 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง ชี้แจงข้อสอบถามการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาลฉุกเฉิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ] - 09 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 2 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านงิ้วงาม หมู่ที่ 5 ต.งิ้วงาม ] - 09 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 2 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1001 รายการ
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2564 ในรอบเดือน 8/2564 ] - 03 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 2 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ] - 27 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 3 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ] - 09 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 16 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่องผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ] - 02 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 24 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่องผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ] - 02 กรกฏาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 19 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 120 รายการ
 
- ยังไม่มีข่าวในหัวข้อนี้ -
 
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 6 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557