เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
คำขวัญประจำตำบลงิ้วงาม
นโยบายผู้บริหาร
โครงสร้างบุคลากรและเจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
หน่วยกู้ชีพ กู้ภัยตำบลงิ้วงาม
พัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
รายงานติดตามประเมินผลแผน
เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติอื่นๆ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท.
จำนวนข่าวทั้งหมด : 5 ข่าว
ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม
[ ดาวน์โหลด-->แผนการปฏิบัติการจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ] - 02 สิงหาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 5 คน
[ ดาวน์โหลด-->รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป้นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ของเทศบาลตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ] - 22 กรกฏาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 102 คน
[ ดาวน์โหลด-->การใช้ห้องประชุมและการเรียกเก็บค่าบำรุงสถานที่ ] - 21 ตุลาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 29 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ของเทศบาลตำบลงิ้วงาม ] - 17 พฤษภาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 38 คน
[ ดาวน์โหลด-->แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ] - 05 ตุลาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 37 คน
จำนวนประกาศทั้งหมด : 126 รายการ 
ดูเอกสารประกาศทั้งหมดของเทศบาล
ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลงิ้วงาม
[ ดาวน์โหลด-->รายงานผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพรวมทั้งคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร ประจำปี 2562 ] - 06 สิงหาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 111 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ] - 13 กรกฏาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 139 คน
[ ดาวน์โหลด-->เรียกประชุมสภาและประกาศประชุมสภาเทสบาลตำบลงิ้วงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ] - 18 มิถุนายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 138 คน
[ ดาวน์โหลด-->เรียกประชุมสภาและประกาศประชุมสภาเทสบาลตำบลงิ้วงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1 ประจำปี 2562 ] - 25 พฤศจิกายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 125 คน
[ ดาวน์โหลด-->7.บันทึกการประชุม-สมัย-สามัญ-1-14-กุมภาพัธ์-2563 ] - 21 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนผู้อ่าน 161 คน
จำนวนข้อมูลข่าวสารทั้งหมด : 34 รายการ 
ดูเอกสารข้อมูลข่าวสารทั้งหมดของเทศบาล
โครงการเด็กไทยฟันดีมีสุข โรงเรียนบ้านงิ้วงาม อ่านต่อ
ข่าววันที่ 10 มิถุนายน 2565 โดย Webmaster อ่านแล้ว 23 คน
 
ประชุมผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม อ่านต่อ
ข่าววันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 โดย Webmaster อ่านแล้ว 32 คน
 
กิจกรรมงานวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victim) ประจำปี 2564 อ่านต่อ
ข่าววันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 โดย Webmaster อ่านแล้ว 78 คน
 
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 อ่านต่อ
ข่าววันที่ 21 ตุลาคม 2564 โดย Webmaster อ่านแล้ว 71 คน
 
 จำนวนภาพกิจกรรมทั้งหมด : 198 กิจกรรม
ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญยัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของเทศบาลตำบลงิ้วงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 04 สิงหาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 2 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 03 สิงหาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 1 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไร่กล้วย หมู่ที่ 13 ตำบลงิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 02 สิงหาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 1 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 26 กรกฏาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 3 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงในโครงการปลูกต้นไม้บริเวณที่สาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 19 กรกฏาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 3 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1244 รายการ
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ] - 01 สิงหาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 1 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565) ] - 20 กรกฏาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 3 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2565 ] - 06 กรกฏาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 8 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานผลการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2565-เดือนมิถุนายน 2565)ประจำปีงบประมาณ 2565 ] - 06 กรกฏาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 9 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ] - 01 กรกฏาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 12 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 161 รายการ
 
- ยังไม่มีข่าวในหัวข้อนี้ -
 
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 1 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557