เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
คำขวัญประจำตำบลงิ้วงาม
นโยบายผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากรและเจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
หน่วยกู้ชีพ กู้ภัยตำบลงิ้วงาม
พัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
กฎหมาย แผนและงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
รายงานติดตามประเมินผลแผน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติอื่นๆ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท.
จำนวนข่าวทั้งหมด : 5 ข่าว
ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2) ของเทศบาลตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ] - 15 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 39 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2561 ] - 05 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 66 คน
[ ดาวน์โหลด-->รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2) ของเทศบาลตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ] - 07 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 88 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 ของเทศบาลตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ] - 19 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 74 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ภาควิชาความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค.) ประจำปี 2561 ] - 14 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 48 คน
จำนวนประกาศทั้งหมด : 79 รายการ 
ดูเอกสารประกาศทั้งหมดของเทศบาล
ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลงิ้วงาม
[ ดาวน์โหลด-->บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ] - 29 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 46 คน
[ ดาวน์โหลด-->บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ] - 07 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 49 คน
[ ดาวน์โหลด-->บันทึกการประชุมสภา-สามัญ-สมัยที่ 4ครั้งที่ 1 ] - 10 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 78 คน
[ ดาวน์โหลด-->บันทึกการประชุมสภา-วิสามัญ-สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ] - 09 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 128 คน
[ ดาวน์โหลด-->บันทึกการประชุมสภา-วิสามัญ-สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ] - 03 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 93 คน
จำนวนข้อมูลข่าวสารทั้งหมด : 16 รายการ 
ดูเอกสารข้อมูลข่าวสารทั้งหมดของเทศบาล
ซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาบ้าน ให้กับบ้านผู้พิการยากไร้ในเขตพื้นที่ ม.1 ต.งิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อ่านต่อ
ข่าววันที่ 29 สิงหาคม 2561 โดย Webmaster อ่านแล้ว 9 คน
 
โครงการหนูน้อยฟันสวยและสุขภาพดี ประจำปีงบประมาณ 2561 อ่านต่อ
ข่าววันที่ 28 สิงหาคม 2561 โดย Webmaster อ่านแล้ว 9 คน
 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลงิ้วงาม ประจำปี 2561 อ่านต่อ
ข่าววันที่ 28 สิงหาคม 2561 โดย Webmaster อ่านแล้ว 10 คน
 
กิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณที่สาธารณะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 อ่านต่อ
ข่าววันที่ 23 สิงหาคม 2561 โดย Webmaster อ่านแล้ว 9 คน
 
 จำนวนภาพกิจกรรมทั้งหมด : 140 กิจกรรม
ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศ เทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่องเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ] - 16 ตุลาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 3 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 16 ตุลาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 2 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดทำพวงมาลา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 16 ตุลาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 2 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ] - 01 ตุลาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 2 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี 2562 ] - 01 ตุลาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 1 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 385 รายการ
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส 4 ประจำปี 2561 ] - 09 ตุลาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 1 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 ] - 01 ตุลาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 1 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ] - 03 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 7 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ] - 01 สิงหาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 12 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 3 ประจำปี 2561 ] - 09 กรกฏาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 13 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 40 รายการ
ข้อความจากสมุดเยี่ยมชมเว็บไซต์
ชื่อผู้ส่งข้อความ
วันที่ส่งข้อความ
  wh0cd209436 metformin prozac prednisolone acyclovir antabuse zithromax cheap vardenafil online how to get cipralex amoxicillin online allopurinol   Charlesjaist CharlesjaistIR    23 ตุลาคม 2561  
  wh0cd66393 allopurinol metformin order lexapro amoxicillin buy prednisolone no prescription antabuse as example purchase acyclovir online generic for zithromax prozac   Charlesjaist CharlesjaistIR    23 ตุลาคม 2561  
  wh0cd205567 metformin antabuse acyclovir lexapro methylprednisolone zithromax vardenafil amoxicillin allopurinol prozac   AaronChept AaronCheptST    23 ตุลาคม 2561  
  high five casino slots casino slot free free las vegas casino games casino games free online | https://onlinecasinorealmoney.icu/ - free slots no download no registration needed https://onlinecasinorealmoney.icu/ - free slot games with no download   fouspinomoff fouspinomoffWP    23 ตุลาคม 2561  
  cvs cialis generic drugs cialis   Sigrilup EmonligYU    23 ตุลาคม 2561  
ทั้งหมด : 3572 ข้อความ
 
- ยังไม่มีข่าวในหัวข้อนี้ -
 
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 10 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557