เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
คำขวัญประจำตำบลงิ้วงาม
นโยบายผู้บริหาร
โครงสร้างบุคลากรและเจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
หน่วยกู้ชีพ กู้ภัยตำบลงิ้วงาม
พัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
กฎหมาย แผนและงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
รายงานติดตามประเมินผลแผน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติอื่นๆ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท.
จำนวนข่าวทั้งหมด : 5 ข่าว
ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม
[ ดาวน์โหลด-->รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ.2562 ] - 26 พฤศจิกายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 13 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ] - 01 ตุลาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 29 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนราชการ เทศบาลตำบลงิ้วงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ] - 01 ตุลาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 26 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ] - 01 ตุลาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 25 คน
[ ดาวน์โหลด-->แต่งตั้งพนักงานสำรวจ กำหนดระยะเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่สำรวจในเขตเทศบาลตำบลงิ้วงาม ] - 03 กันยายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 33 คน
จำนวนประกาศทั้งหมด : 91 รายการ 
ดูเอกสารประกาศทั้งหมดของเทศบาล
ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลงิ้วงาม
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศประชุมสภาเทสบาลตำบลงิ้วงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1 ประจำปี 2562 ] - 26 กรกฏาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 48 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศประชุมสภาเทสบาลตำบลงิ้วงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ] - 17 กรกฏาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 49 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศประชุมสภาเทสบาลตำบลงิ้วงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1ประจำปี 2562 ] - 22 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนผู้อ่าน 54 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศประชุมสภาเทสบาลตำบลงิ้วงาม สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ] - 12 ธันวาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 40 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศประชุมสภาเทสบาลตำบลงิ้วงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ] - 22 สิงหาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 78 คน
จำนวนข้อมูลข่าวสารทั้งหมด : 23 รายการ 
ดูเอกสารข้อมูลข่าวสารทั้งหมดของเทศบาล
ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลงิ้วงาม ประจำปี 2562 (ต่อ) อ่านต่อ
ข่าววันที่ 15 ตุลาคม 2562 โดย Webmaster อ่านแล้ว 68 คน
 
ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลงิ้วงาม ประจำปี 2562 อ่านต่อ
ข่าววันที่ 15 ตุลาคม 2562 โดย Webmaster อ่านแล้ว 69 คน
 
โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืดในแหล่งชุมชน ประจำปี 2562 อ่านต่อ
ข่าววันที่ 13 สิงหาคม 2562 โดย Webmaster อ่านแล้ว 64 คน
 
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลงิ้วงาม อ่านต่อ
ข่าววันที่ 08 สิงหาคม 2562 โดย Webmaster อ่านแล้ว 54 คน
 
 จำนวนภาพกิจกรรมทั้งหมด : 173 กิจกรรม
ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ซอยศาลปู่ฝางฯ ] - 11 ธันวาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 0 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 จำนวน 2 ช่วงฯ ] - 11 ธันวาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 0 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 ซอยข้างอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ] - 11 ธันวาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 0 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ซอยบ้านนายทองดี ใจวงศ์ฯ ] - 11 ธันวาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 0 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ซอยบ้านนางทวี โมลารักษ์ฯ ] - 11 ธันวาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 0 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 585 รายการ
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดติถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ] - 29 พฤศจิกายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 6 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ] - 01 พฤศจิกายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 10 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2562 ] - 02 ตุลาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 12 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ] - 02 ตุลาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 14 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 ] - 01 ตุลาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 14 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 70 รายการ
 
- ยังไม่มีข่าวในหัวข้อนี้ -
 
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 5 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557