ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562-มีนาคม 2562) ประจำปี 2562 ] - 09 เมษายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 1 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 ] - 01 เมษายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 0 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ] - 01 มีนาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 12 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 ] - 01 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนผู้อ่าน 10 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม2561 - ธันวาคม2561) ประจำปี 2562 ] - 08 มกราคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 15 คน
[ ดาวน์โหลด-->แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส 1 (ตุลาคม 2561-ธันวาคม 2561) ประจำปี 2562 ] - 01 ตุลาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 16 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ] - 02 มกราคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 15 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ] - 03 ธันวาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 133 คน
[ ดาวน์โหลด-->มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ] - 14 พฤศจิกายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 31 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานผลการจำหน่ายพัสดุ ประจำปี 2561 ] - 14 พฤศจิกายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 30 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ] - 14 พฤศจิกายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 28 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2561 ] - 14 พฤศจิกายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 35 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2561 - กันยายน 2561) ประจำปี 2561 ] - 14 พฤศจิกายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 17 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ] - 01 พฤศจิกายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 20 คน
[ ดาวน์โหลด--> รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ] - 30 ตุลาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 30 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ] - 24 ตุลาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 23 คน
[ ดาวน์โหลด-->ผลการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส 4 (กรกฎาคม 61 - กันยายน 61) ประจำปี 2561 ] - 09 ตุลาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 22 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 ] - 01 ตุลาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 20 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ] - 03 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 22 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ] - 01 สิงหาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 28 คน
[ ดาวน์โหลด--> ผลการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส 3(เมษายน 61 - มิถุนายน 61) ประจำปี 2561 ] - 09 กรกฏาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 32 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2561 ] - 02 กรกฏาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 31 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ] - 02 กรกฏาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 40 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ] - 01 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 30 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561 ] - 01 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 35 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 56 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 | 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 1 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557