ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->รายงานงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562- ธันวาคม 2562) ] - 02 มกราคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 8 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดติถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ] - 29 พฤศจิกายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 12 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ] - 01 พฤศจิกายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 13 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2562 ] - 02 ตุลาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 18 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ] - 02 ตุลาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 20 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 ] - 01 ตุลาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 21 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ] - 02 กันยายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 28 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 - มิถุนายน 2562) ประจำปี 2562 ] - 02 กรกฏาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 40 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 - มิถุนายน 2562) ประจำปี 2562 ] - 02 กรกฏาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 36 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 3 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562) ประจำปี 2562 ] - 02 กรกฏาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 34 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ] - 01 กรกฏาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 38 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ] - 04 มิถุนายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 39 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานผลรายงานการตรวจสอบงบการเงินของเทศบาลตำบลงิ้วงาม ประจำงวดปีงบประมาณ 2561 ] - 03 พฤษภาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 47 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 ] - 01 พฤษภาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 43 คน
[ ดาวน์โหลด--> ผลการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 - เดือนมีนาคม 2562) ปีงบประมาณ 2562 ] - 10 เมษายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 43 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562-มีนาคม 2562) ประจำปี 2562 ] - 09 เมษายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 48 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 ] - 01 เมษายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 43 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ] - 01 มีนาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 59 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 ] - 01 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนผู้อ่าน 54 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม2561 - ธันวาคม2561) ประจำปี 2562 ] - 08 มกราคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 57 คน
[ ดาวน์โหลด-->แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส 1 (ตุลาคม 2561-ธันวาคม 2561) ประจำปี 2562 ] - 01 ตุลาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 83 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ] - 02 มกราคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 52 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ] - 03 ธันวาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 171 คน
[ ดาวน์โหลด-->มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ] - 14 พฤศจิกายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 75 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานผลการจำหน่ายพัสดุ ประจำปี 2561 ] - 14 พฤศจิกายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 70 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 71 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 | 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 2 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557