ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->รายงานผลแสดงผลการดำเนินงานรายไดมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563) ] - 02 กรกฏาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 3 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลงิ้วงาม เรื่องรายงานผลการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2563 ] - 02 กรกฏาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 4 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 3 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 - 30 มิถุนายน 2563) ประจำปี 2563 ] - 02 กรกฏาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 2 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ] - 01 มิถุนายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 9 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 ] - 01 พฤษภาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 8 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 - มีนาคม 2563) ] - 01 เมษายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 26 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานผลการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2563 ] - 01 เมษายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 24 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 ] - 01 เมษายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 23 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ] - 05 มีนาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 31 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศ เทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ] - 11 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนผู้อ่าน 33 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศ เทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ] - 11 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนผู้อ่าน 33 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 ] - 03 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนผู้อ่าน 39 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ] - 03 มกราคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 38 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ] - 02 ธันวาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 31 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2563 ] - 10 มกราคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 30 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562- ธันวาคม 2562) ] - 02 มกราคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 43 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดติถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ] - 29 พฤศจิกายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 40 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ] - 01 พฤศจิกายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 41 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2562 ] - 02 ตุลาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 51 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ] - 02 ตุลาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 49 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 ] - 01 ตุลาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 52 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ] - 02 กันยายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 58 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 - มิถุนายน 2562) ประจำปี 2562 ] - 02 กรกฏาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 69 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 - มิถุนายน 2562) ประจำปี 2562 ] - 02 กรกฏาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 63 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 3 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562) ประจำปี 2562 ] - 02 กรกฏาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 62 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 86 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 |  4 | 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 28 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557