ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 - มิถุนายน 2562) ประจำปี 2562 ] - 02 กรกฏาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 9 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 - มิถุนายน 2562) ประจำปี 2562 ] - 02 กรกฏาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 9 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 3 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562) ประจำปี 2562 ] - 02 กรกฏาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 11 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ] - 01 กรกฏาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 11 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ] - 04 มิถุนายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 13 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานผลรายงานการตรวจสอบงบการเงินของเทศบาลตำบลงิ้วงาม ประจำงวดปีงบประมาณ 2561 ] - 03 พฤษภาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 21 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 ] - 01 พฤษภาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 22 คน
[ ดาวน์โหลด--> ผลการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 - เดือนมีนาคม 2562) ปีงบประมาณ 2562 ] - 10 เมษายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 20 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562-มีนาคม 2562) ประจำปี 2562 ] - 09 เมษายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 25 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 ] - 01 เมษายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 19 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ] - 01 มีนาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 32 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 ] - 01 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนผู้อ่าน 29 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม2561 - ธันวาคม2561) ประจำปี 2562 ] - 08 มกราคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 37 คน
[ ดาวน์โหลด-->แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส 1 (ตุลาคม 2561-ธันวาคม 2561) ประจำปี 2562 ] - 01 ตุลาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 50 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ] - 02 มกราคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 31 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ] - 03 ธันวาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 150 คน
[ ดาวน์โหลด-->มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ] - 14 พฤศจิกายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 51 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานผลการจำหน่ายพัสดุ ประจำปี 2561 ] - 14 พฤศจิกายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 46 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ] - 14 พฤศจิกายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 45 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2561 ] - 14 พฤศจิกายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 51 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2561 - กันยายน 2561) ประจำปี 2561 ] - 14 พฤศจิกายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 39 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ] - 01 พฤศจิกายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 38 คน
[ ดาวน์โหลด--> รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ] - 30 ตุลาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 50 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ] - 24 ตุลาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 39 คน
[ ดาวน์โหลด-->ผลการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส 4 (กรกฎาคม 61 - กันยายน 61) ประจำปี 2561 ] - 09 ตุลาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 43 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 64 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 | 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 3 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557