ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส 4 ประจำปี 2561 ] - 09 ตุลาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 1 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 ] - 01 ตุลาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 1 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ] - 03 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 7 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ] - 01 สิงหาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 12 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 3 ประจำปี 2561 ] - 09 กรกฏาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 13 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2561 ] - 02 กรกฏาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 13 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ] - 02 กรกฏาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 20 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ] - 01 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 17 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561 ] - 01 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 21 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561 และแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส 3 ประจำปี 2561 ] - 02 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 27 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ] - 05 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 27 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561 ] - 02 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 25 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ] - 04 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 26 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ] - 01 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 34 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ] - 01 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 44 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศรายงานผลตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2560และรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ] - 31 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 38 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560 ] - 02 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 37 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ] - 01 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 38 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ] - 01 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 47 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ] - 03 กรกฏาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 45 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ] - 01 มิถุนายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 48 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560 ] - 02 พฤษภาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 43 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2560 ] - 03 เมษายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 51 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ] - 01 มีนาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 53 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560 ] - 01 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวนผู้อ่าน 55 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 40 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 | 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 9 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557