ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2564 ในรอบเดือน 8/2564 ] - 03 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 2 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ] - 27 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 3 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ] - 09 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 16 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่องผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ] - 02 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 24 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่องผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ] - 02 กรกฏาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 19 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2564 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564) ] - 02 กรกฏาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 27 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศรายงานผลการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2564 ] - 02 กรกฏาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 17 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 ] - 02 กรกฏาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 11 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2564 ] - 25 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 9 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่เดินน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 13 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 25 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 10 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่องผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ] - 02 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 16 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่องผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - ] - 05 พฤษภาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 27 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศ เทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564 ] - 23 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 24 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ] - 07 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 39 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานผลการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2564 ] - 07 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 37 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564) ] - 07 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 41 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่องผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ] - 01 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 48 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ] - 01 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 46 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ] - 01 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนผู้อ่าน 31 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563) ประจำปี 2564 ] - 11 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 246 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานผลการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564 ] - 05 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 46 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563- ธันวาคม 2563) ] - 05 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 50 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ] - 01 ธันวาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 113 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 ] - 16 พฤศจิกายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 113 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศสำเนาการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563 ] - 21 ตุลาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 117 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 120 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 |  4 |  5 | 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 5 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557