ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 03 สิงหาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 31 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ และเครื่องพิมพ์ ] - 03 สิงหาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 33 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง ] - 02 สิงหาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 31 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 85 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 25 กรกฏาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 22 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 25 กรกฏาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 34 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง ] - 25 กรกฏาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 35 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างฝาตะแกรงเหล็กบ่อพัก คสล. ลำเหมืองบริเวณนานางบัวลัง เกตุมิตร - นานางรัตนา พูลทวี บ้านปากฝาง หมู่ที่ 10 ต.งิ้วงาม ] - 23 กรกฏาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 35 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 20 กรกฏาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 32 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 20 กรกฏาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 35 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดเขาแก้ว บ้านงิ้วงาม หมู่ที่ 4 ] - 19 กรกฏาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 40 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตัดหญ้าบริวเวณไหล่ทางของทางหลวงท้องถิ่น จำนวน 4 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 13 กรกฏาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 34 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-8107 ] - 13 กรกฏาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 32 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศกำหนด วัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ต.งิ้วงาม ] - 12 กรกฏาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 34 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างท่อลอดฯ หมู่ที่ 5 ต.งิ้วงาม ] - 12 กรกฏาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 37 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการ จำนวน 5 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 10 กรกฏาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 36 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างถนนดินลูกรังและก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมฯ ม.11 ต.งิ้วงาม ] - 11 กรกฏาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 31 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้่งบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บแ 5022 อุตรดิตถ์ จำนวน 1 คัน ] - 10 กรกฏาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 23 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานโครงการจัดซุ้มเฉลิมพระชนมพรรษา "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร" 28 กรกฎาคม ประจำปี 2561 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 04 กรกฏาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 30 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 04 กรกฏาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 33 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2561 ] - 02 กรกฏาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 34 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานพัฒนาระบบสารสนเทศเว็ปไซค์เทศบาลตำบลงิ้วงาม ] - 02 กรกฏาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 33 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-1408 ] - 02 กรกฏาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 36 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ข้ามคลองร้องหมาผีฯ หมู่ที่ 5 ต.งิ้วงาม ] - 29 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 37 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมฯ หมู่ที่ 11 ต.งิ้วงาม ] - 29 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 32 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตัดหญ้าบริเวณคันคลองรับน้ำพลังไฟฟ้า จำนวน 2 สถานีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 29 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 32 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 505 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 | 9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 | 
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 3 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557