ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ ] - 07 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 23 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ] - 07 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 26 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 28 รายการ ] - 05 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 24 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง ] - 05 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 29 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดย วิธีเฉพาะเจาะจง ] - 05 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 31 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ] - 03 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 27 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน รถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ] - 03 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 25 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ ] - 28 สิงหาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 26 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 30 สิงหาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 33 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 30 สิงหาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 30 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ (อุปกรณ์ประปา จำนวน 13 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 24 สิงหาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 30 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัดสุเครื่องดับเพลิง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 24 สิงหาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 28 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 24 สิงหาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 27 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ ] - 24 สิงหาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 26 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ (ถังขยะ) ] - 22 สิงหาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 25 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-8107 อุตรดิตถ์ ] - 20 สิงหาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 25 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศแก้ไขสัญญาจ้าง(โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล.ข้ามคลองร้องหมาผี บริเวรหลังบุญมีฟาร์ม ม.5 ต.งิ้วงาม) ] - 15 สิงหาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 28 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศแก้ไขสัญญาจ้าง(โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายบ้านนางหวั่น ป๊อกแป๊ก-นานายสอน ขมัก บ้านน้ำไผ่ ม.11 ต.งิ้วงาม) ] - 15 สิงหาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 1336 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืัอวัสดุสำนักงาน แบบพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 15 สิงหาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 32 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 10 สิงหาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 29 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 09 สิงหาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 25 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อจัดจ้างโครงการปลูกต้นไม้บริเวณที่สาธารณะเฉลิมระเกียรติฯ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง ] - 07 สิงหาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 31 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 07 สิงหาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 29 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 07 สิงหาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 30 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 03 สิงหาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 31 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 505 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 | 8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 | 
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 3 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557