ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างระบายน้ำ คลส.ข้างวัดใหม่ช่องลม หมู่ที่ 2 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 25 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนผู้อ่าน 13 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง พร้อมข้อต่อหัวท้าย ขนาด 1 1/2 นิ้ว จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 21 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนผู้อ่าน 16 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 21 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนผู้อ่าน 22 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจปัสวะและอุปกรณ์ในการตรวจหาสารเสพติด จำนวน 1 รายการ ] - 18 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนผู้อ่าน 17 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลุกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 11 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนผู้อ่าน 27 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(ชนิดในสัตว์)พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจจง ] - 11 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนผู้อ่าน 24 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มอัดสันกาว แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ จำนวน 3 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 29 มกราคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 25 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 29 มกราคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 27 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 24 มกราคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 24 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศVIP 2 ชั้น ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน3คัน ] - 24 มกราคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 21 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ทะเบียน 1กข 1683 อุตรดิตถ์ ] - 23 มกราคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 20 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บต 5316 อุตรดิตถ์ ] - 23 มกราคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 21 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานบำรุงและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4เครื่อง ] - 23 มกราคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 20 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคู่มือประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและแผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2562 ] - 23 มกราคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 19 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการฝึกอบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนตำบลงิ้วงาม ประจำปี2562 ] - 21 มกราคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 21 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างทำป้ายไวนิลฯ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนตำบลงิ้วงาม ประจำปี2562 ] - 18 มกราคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 19 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณไหล่ทางของทางหลวงท้องถิ่น จำนวน 4 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 15 มกราคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 19 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 25 รายการ ] - 11 มกราคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 21 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ] - 08 มกราคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 22 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กมง 745 อุตรดิตถ์ จำนวน 1 คัน ] - 07 มกราคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 22 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 28 ธันวาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 23 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลงิ้วงาม ประจำปี 2562 ป้ายไวนิลฯ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 28 ธันวาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 56 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมคลองส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 2 สถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 27 ธันวาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 30 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 26 ธันวาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 30 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเดินน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 9 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 25 ธันวาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 32 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 535 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 | 
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 3 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557