ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน 6 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 28 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 11 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับรถบรรทุกขยะ จำนวน 2 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 28 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 9 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานพนักงานวิทยุประจำกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลงิ้วงาม จำนวน 2 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 28 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 11 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานพนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลงิ้วงาม จำนวน 2 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 28 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 12 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานพนักงานวิทยุประจำกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลงิ้วงาม จำนวน 2 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 28 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 11 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินประจำศูนย์กู้ชัพกู้ภัยเทศบาลตำบลงิ้วงาม จำนวน 2 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 28 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 13 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 28 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 11 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ] - 28 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 10 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำปี2562 ] - 28 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 9 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับโครงการสนับสนุนหนังสือพิมพ์ให้แก่ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ] - 28 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 10 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศ เทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ] - 26 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 12 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุอื่น (วัสดุอุปกรณ์ประปา) จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 20 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 14 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กรบ 480 และ ทะเบียน ท 2899 อุตรดิตถ์ จำนนวน 2 คัน ] - 20 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 12 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านไร่กล้วย จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเแพาะเจาะจง ] - 12 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 13 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากฝาง-วังขอนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 10 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 12 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 10 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 12 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ ] - 07 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 9 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ] - 07 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 12 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 28 รายการ ] - 05 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 10 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง ] - 05 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 14 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดย วิธีเฉพาะเจาะจง ] - 05 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 14 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ] - 03 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 13 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน รถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ] - 03 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 12 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ ] - 28 สิงหาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 11 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 30 สิงหาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 16 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 421 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 | 4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 | 
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 1 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557