ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการพนักงานปฎิบัติการฉุกเฉินประจำรถกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลงิ้วงาม ] - 29 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 46 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการพนักงานวิทยุประจำศูนย์กู้ชีพกู้ภัย ] - 29 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 52 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการพนักงานวิทยุประจำศูนย์กู้ชีพกู้ภัย ] - 29 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 48 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย ] - 29 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 49 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการดูแลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านไร่กล้วยม.3 ] - 29 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 45 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ] - 28 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 58 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย(พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัยตำบลงิ้วงาม) จำนวน 2 อัตรา ] - 28 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 44 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย(พนักงานวิทยุประจำรถกู้ชีพกู้ภัยตำบลงิ้วงาม) จำนวน 2 อัตรา ] - 28 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 49 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย(พนักงานวิทยุประจำศูนย์กู้ชีพกู้ภัยตำบลงิ้วงาม) จำนวน 2 อัตรา ] - 28 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 49 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย(พนักงานปฏิบัติการฉุกเฉิน) จำนวน 2 อัตรา ] - 28 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 50 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบประปาหมู่บ้านของเทศบาลตำบลงิ้วงาม จำนวน 4 อัตรา ] - 28 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 51 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน 6 อัตรา ] - 28 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 54 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบติงานระบบคอมพิวเตอร์และบันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา ] - 28 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 48 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ] - 31 มกราคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 55 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2560 ] - 31 มกราคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 52 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ] - 28 กันยายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 64 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินการจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ] - 17 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 61 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกชนิดเปิดข้างเทท้ายพร้อมติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิคฯ จำนวน 1 คัน โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ] - 06 กรกฏาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 86 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกชินดเปิดข้างเทท้ายพร้อมติดตั้งชุดเครนฯ ] - 06 กรกฏาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 71 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตางรางแสดวงเงินงบประมาณฯ งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่เดินน้ำฯ ] - 29 มิถุนายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 58 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางกำหนดวงเงินจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.3 ] - 05 พฤษภาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 72 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางกำหนดวงเงินจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.8,9 ] - 05 พฤษภาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 40 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางกำหนดวงเงินจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.4 ] - 05 พฤษภาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 53 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินก่อสร้างถนนคอนกรตเสริมเหล็ก ม.8 ] - 05 พฤษภาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 65 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางกำหนดวงเงินจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม2,3 ] - 05 พฤษภาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 57 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 505 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 | 18 |  19 |  20 |  21 | 
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 3 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557