ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาจัดทำปฏิทินเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2561 ] - 23 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 47 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศกำหนด วัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการวางท่อพร้อมบ่อพักคสล.ฯ ม.2 ] - 20 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 50 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศกำหนด วัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.5 ] - 20 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 50 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน ] - 17 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 33 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต .ถ27-27-007 สายบ้านวังขอน บ้านร้องหมาผี หมู่ที่ 6 ต.งิ้วงาม. ] - 16 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 35 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายเลียบคลองร้องหมาผี หมู่ที่ 5 ต.งิ้วงาม ] - 16 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 51 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศชี้แจงข้อสอบถาม งานปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อตถ.27-006 สายบ้านงิ้วงาม - บ้านห้วยพูนก หมู่ที่ 5 ต.งิ้วงาม ] - 14 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 34 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำป้ายไวนิล ] - 15 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 53 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนที่ระวางที่ดิน นส.3 ] - 13 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 54 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์) ] - 09 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 37 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่น ] - 08 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 44 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศชี้แจงข้อสอบถาม งานปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อตถ.27-007 สายบ้านวังขอน - บ้านร้องหมาผี หมู่ที่ 6 ต.งิ้วงาม ] - 08 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 51 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ] - 07 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 54 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวังขอน-บ้านร้องหมาผี หมู่ที่ 6 ] - 06 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 42 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านงิ้วงาม-บ้านห้วยพูนก หมู่ที่ 5 ] - 06 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 52 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ] - 02 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 45 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด ] - 02 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 29 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2/2560 ] - 02 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 48 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างวัสดุก่อสร้าง ] - 30 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 49 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ] - 30 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 45 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ] - 30 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 45 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ] - 30 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 46 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศร่างขอบเขตงานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ] - 30 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 48 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศร่างขอบเขตงานจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2/2560 ] - 30 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 48 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ ] - 30 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 48 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 505 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 | 16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 | 
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 3 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557