ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำพวงมาลาฯ ] - 17 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 33 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการฯวันปิยมหาราช ประจำปี2560 ] - 17 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 34 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี2561 ] - 02 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 30 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณวันสิ้นเดือนกันยายน2560 ] - 03 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 32 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ] - 02 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 18 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์โครงการสนับสนุนหนังสือพิมพ์สำหรับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ] - 29 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 16 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ] - 26 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 18 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถประจำรถบรรทุกขยะ ] - 29 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 35 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการปฎิบัติงานจัดเก็บขยะประจำรถขยะ ] - 29 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 36 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการพนักงานเดินน้ำประจำสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้าบ้านไร่กล้วยและบ้านปากฝาง-วังขอนใต้ ] - 29 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 36 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการปฎิบัติหน้าที่ดูแลรักษาระบบประปาหมู่บ้านและจดมาตรน้ำประปาม.3,4,13,15 ] - 29 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 33 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการปฎิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และบันทึกข้อมูล สังกัดกองคลัง ] - 29 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 19 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการปฎิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยประจำสถานที่ราชการ ] - 29 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 20 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการปฎิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยประจำโรงคัดแยกขยะ ] - 29 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 21 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกน้ำ ] - 29 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 20 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ราชการ ] - 29 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 35 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการพนักงานปฎิบัติการฉุกเฉินประจำรถกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลงิ้วงาม ] - 29 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 34 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการพนักงานวิทยุประจำศูนย์กู้ชีพกู้ภัย ] - 29 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 37 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการพนักงานวิทยุประจำศูนย์กู้ชีพกู้ภัย ] - 29 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 36 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย ] - 29 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 36 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการดูแลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านไร่กล้วยม.3 ] - 29 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 32 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ] - 28 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 43 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย(พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัยตำบลงิ้วงาม) จำนวน 2 อัตรา ] - 28 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 31 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย(พนักงานวิทยุประจำรถกู้ชีพกู้ภัยตำบลงิ้วงาม) จำนวน 2 อัตรา ] - 28 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 35 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย(พนักงานวิทยุประจำศูนย์กู้ชีพกู้ภัยตำบลงิ้วงาม) จำนวน 2 อัตรา ] - 28 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 36 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 421 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 | 14 |  15 |  16 |  17 | 
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 1 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557