ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด--> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางลงแม่น้ำน่าน ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 02 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 35 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายมงคล ค้ำชู หมู่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 02 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 36 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเฟ้อ อ้นไหว หมู่ที่13 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 02 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 35 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิมเหล็ก สายบ้านนางจงจิญ สุขลำภู หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจา ] - 02 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 34 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2561 ] - 02 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 39 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 28 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 40 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกงานจ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุให้แก่นักท่องเที่ยว หาดริมน้ำน่าน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 28 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 31 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 28 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 34 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 27 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 43 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 27 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 31 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 21 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 41 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 21 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 31 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศ เทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ] - 20 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 39 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจัดซื้อวัสดุอื่น(วัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน จำนวน 16 รายการ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 19 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 39 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บต 5316 อุตรดิตถ์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 19 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 44 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 16 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 39 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดย วิธีเฉพาะเจาะจง ] - 14 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 37 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างกำจัดสิ่งปฎิกูล ห้องน้ำสาธารณะของสำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม ] - 12 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 38 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาตามโครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชน ตำบลงิ้วงาม ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 07 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 34 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชน ประชาชน ตำบลงิ้วงาม ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 07 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 39 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำสนามกีฬา ตามโครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชน ประชาชน ตำบลงิ้วงาม ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 07 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 42 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศกำหนด วัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลท์ฯ ม.5 ] - 16 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 43 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศกำหนด วัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง งานก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงเหล็ก ] - 01 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 40 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 06 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 42 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านไร่กล้วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 05 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 40 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 505 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 | 12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 | 
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 3 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557