ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

กิจการสภา
[ ดาวน์โหลด-->นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ] - 21 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 9 คน
[ ดาวน์โหลด-->เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ] - 18 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 8 คน
[ ดาวน์โหลด-->นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ] - 21 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 10 คน
[ ดาวน์โหลด-->เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ] - 21 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 6 คน
[ ดาวน์โหลด-->ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม สมัยสามัญ สมยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ] - 29 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 7 คน
[ ดาวน์โหลด-->นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ] - 07 พฤษภาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 9 คน
[ ดาวน์โหลด-->เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ] - 07 พฤษภาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 10 คน
[ ดาวน์โหลด-->ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม สมัยสามัญ สมยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ] - 11 พฤษภาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 7 คน
[ ดาวน์โหลด-->เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม (ครั้งแรก) ] - 03 พฤษภาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 7 คน
[ ดาวน์โหลด-->นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ] - 02 ธันวาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 7 คน
[ ดาวน์โหลด-->นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ] - 20 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 6 คน
[ ดาวน์โหลด-->ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ] - 24 กรกฏาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 6 คน
[ ดาวน์โหลด-->เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ] - 21 กรกฏาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 6 คน
[ ดาวน์โหลด-->ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ] - 12 มิถุนายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 7 คน
[ ดาวน์โหลด-->เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ] - 22 พฤษภาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 8 คน
[ ดาวน์โหลด-->ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ] - 05 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนผู้อ่าน 9 คน
[ ดาวน์โหลด-->เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ] - 24 มกราคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 12 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม (ครั้งแรก) ] - 03 พฤษภาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 21 คน
[ ดาวน์โหลด-->เรียกประชุมสภาและประกาศประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ] - 18 มิถุนายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 19 คน
[ ดาวน์โหลด-->เรียกประชุมสภาและประกาศประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1 ประจำปี 2562 ] - 25 พฤศจิกายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 19 คน
[ ดาวน์โหลด-->7.บันทึกการประชุม-สมัย-สามัญ-1-14-กุมภาพัธ์-2563 ] - 21 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนผู้อ่าน 24 คน
[ ดาวน์โหลด-->6.บันทึกการประชุมสภา-สามัญ-สมัยที่-4-20-ธันวาคม-62-ครั้งที่-1 ] - 30 ธันวาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 16 คน
[ ดาวน์โหลด-->5.บันทึกการประชุมสภา-วิสามัญ-สมัยที่-2-31-ตุลาคม-62-ครั้งที่-2 ] - 04 พฤศจิกายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 17 คน
[ ดาวน์โหลด-->4.บันทึกการประชุมสภา-วิสามัญ-สมัยที่-2-25-ตุลาคม-62-ครั้งที่-1 ] - 29 ตุลาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 16 คน
[ ดาวน์โหลด-->3.บันทึกการประชุมสภา-วิสามัญ-สมัยที่ 1 23 กันยายน--62-ครั้งที่-2 ] - 30 กันยายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 18 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 44 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 | 
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 6 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557