:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลงิ้วงาม//วิสัยทัศน์ : งิ้วงามน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ดำรงวัฒนธรรมประเพณี มีชุมชนเข้มแข็งร่วมแรงพัฒนา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี ในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง//ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 055-448386 อีเมล์ : saraban@ngew-ngam.go.th

ชื่อ: เทศบาลตำบลงิ้วงาม ลงพื้นที่ซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่องสว่าง ในพื้นที่ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

12 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ร้อยตรีทรวง นาพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองช่าง (ไฟฟ้า) เทศบาลตำบลงิ้วงาม ดำเนินการซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่องสว่าง ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านไร่กล้วย จำนวน 2 จุด และบริเวณเขตพุทธสาสดอยแก้ว ได้ทำการเปลี่ยนเบรกเกอร์ พร้อมกับโคมไฟ หมู่ที่ 15 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในเขตพื้นที่สัญจรไปมาได้สะดวก และมีความปลอดภัย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร