:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลงิ้วงาม//วิสัยทัศน์ : งิ้วงามน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ดำรงวัฒนธรรมประเพณี มีชุมชนเข้มแข็งร่วมแรงพัฒนา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี ในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง//ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 055-448386 อีเมล์ : saraban@ngew-ngam.go.th

ชื่อ: เทศบาลตำบลงิ้วงาม ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ณ วัดเขาแก้ว บ้านงิ้วงาม ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2565

28 ต.ค. 2565

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร