:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลงิ้วงาม//วิสัยทัศน์ : งิ้วงามน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ดำรงวัฒนธรรมประเพณี มีชุมชนเข้มแข็งร่วมแรงพัฒนา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี ในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง//ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 055-448386 อีเมล์ : saraban@ngew-ngam.go.th

ชื่อ: รณรงค์จัดทำถังขยะเปียก หมู่ที่ 10 และ หมู่ที่ 12 บ้านปากฝาง ต.งิ้วงาม อ.เมืองอุตรดิตถ์

22 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร