:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลงิ้วงาม//วิสัยทัศน์ : งิ้วงามน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ดำรงวัฒนธรรมประเพณี มีชุมชนเข้มแข็งร่วมแรงพัฒนา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี ในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง//ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 055-448386 อีเมล์ : saraban@ngew-ngam.go.th

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

25 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. พันเอกศักดิ์สิทธิ์ นิลจันทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดอุตรดิตถ์ (ฝ่ายทหาร) ประธานพิธีเปิดโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลงิ้วงาม ชั้น 2 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี ร้อยตรีทรวง นาพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม พร้อมด้วย ผู้นำท้องที่ ตำบลงิ้วงาม ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำโครงการขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศาสตร์พระราชา หลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ขยายผลไปสู่ประชาชนตำบลงิ้วงาม เพื่อให้ประชาชนมีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อฝึกเพิ่มพูนทักษะการช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้นให้ประชาชน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร