:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลงิ้วงาม//วิสัยทัศน์ : งิ้วงามน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ดำรงวัฒนธรรมประเพณี มีชุมชนเข้มแข็งร่วมแรงพัฒนา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี ในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง//ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 055-448386 อีเมล์ : saraban@ngew-ngam.go.th

ชื่อ: #สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปลูกหญ้าแฝก สร้างความตระหนักรู้ (Awareness Month) เพื่อแสดงออกถึงเจตนารมณ์ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน

21 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลงิ้วงาม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปลูกหญ้าแฝก ณ บริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองริด และบริเวณริมน้ำน่าน หมู่ที่ 1 บ้านวังสีสูบ ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ (Awareness Month) ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน เนื่องในครบรอบ 1 ปี การประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนประเทศไทยที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “อาหารก่อกำเนิดเกิดจากคน” (Soils, where food begins)

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร