:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลงิ้วงาม//วิสัยทัศน์ : งิ้วงามน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ดำรงวัฒนธรรมประเพณี มีชุมชนเข้มแข็งร่วมแรงพัฒนา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี ในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง//ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 055-448386 อีเมล์ : saraban@ngew-ngam.go.th

ชื่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสา “โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566”

2 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นำโดย ร้อยตรี ทรวง นาพันธุ์นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ณ บริเวณแนวกั้นตลิ่งคลองริด หมู่ที่ 1 บ้านวังสีสูบ ตำบลงิ้วงามอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นการเพิ่มคุณค่าของพื้นที่ ให้เกิดประโยชน์ พร้อมด้วยปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้เกิดความร่มรื่น และสวยงามต่อไป

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร