:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลงิ้วงาม//วิสัยทัศน์ : งิ้วงามน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ดำรงวัฒนธรรมประเพณี มีชุมชนเข้มแข็งร่วมแรงพัฒนา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี ในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง//ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 055-448386 อีเมล์ : saraban@ngew-ngam.go.th

ชื่อ: ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club

22 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

????????#ข่าวประชาสัมพันธ์ ???????? ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธ์ุให้แก่เด็กและเยาวชน และส่งเสริมการเข้าถึงบริการคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพด้วยตนเอง ????????????
ทั้งนี้ สามารถค้นหาข้อมูลความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ด้านเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิต ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร