:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลงิ้วงาม//วิสัยทัศน์ : งิ้วงามน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ดำรงวัฒนธรรมประเพณี มีชุมชนเข้มแข็งร่วมแรงพัฒนา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี ในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง//ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 055-448386 อีเมล์ : saraban@ngew-ngam.go.th

ชื่อ: เผยแพร่วารสารสำนักงานจัดหางาน อต. และตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน กันยายน 2566

18 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์และตำแหน่งว่าง สำหรับผู้ว่างงาน ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ที่ต้องการหางานทำหรือสามารถดูหลายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.doe.go.th/uttaradit หัวข้อ ดาวน์โหลด/วารสารรายเดือน หรือรูปภาพประกอบในโพสนี้

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร