:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลงิ้วงาม//วิสัยทัศน์ : งิ้วงามน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ดำรงวัฒนธรรมประเพณี มีชุมชนเข้มแข็งร่วมแรงพัฒนา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี ในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง//ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 055-448386 อีเมล์ : saraban@ngew-ngam.go.th

ชื่อ: รณรงค์จัดทำถังขยะเปียก หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 15 บ้านงิ้วงาม ต.งิ้วงาม อ.เมืองอุตรดิตถ์

23 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร