:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลงิ้วงาม//วิสัยทัศน์ : งิ้วงามน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ดำรงวัฒนธรรมประเพณี มีชุมชนเข้มแข็งร่วมแรงพัฒนา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี ในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง//ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 055-448386 อีเมล์ : saraban@ngew-ngam.go.th

ชื่อ: ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูขนยืดำรงธรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

23 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร