ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

ประกาศของเทศบาลตำบลงิ้วงาม
[ ดาวน์โหลด-->แผนการปฏิบัติการจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ] - 02 สิงหาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 5 คน
[ ดาวน์โหลด-->รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป้นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ของเทศบาลตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ] - 22 กรกฏาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 103 คน
[ ดาวน์โหลด-->การใช้ห้องประชุมและการเรียกเก็บค่าบำรุงสถานที่ ] - 21 ตุลาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 29 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ของเทศบาลตำบลงิ้วงาม ] - 17 พฤษภาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 38 คน
[ ดาวน์โหลด-->แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ] - 05 ตุลาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 37 คน
[ ดาวน์โหลด-->แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลงิ้วงาม ] - 02 มีนาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 43 คน
[ ดาวน์โหลด-->แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลงิ้วงาม ] - 02 มีนาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 40 คน
[ ดาวน์โหลด-->การมอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ] - 05 กรกฏาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 34 คน
[ ดาวน์โหลด-->แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลงิ้วงาม ] - 05 กรกฏาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 29 คน
[ ดาวน์โหลด-->แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลงิ้วงาม ] - 22 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 32 คน
[ ดาวน์โหลด-->แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลงิ้วงาม ] - 22 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 30 คน
[ ดาวน์โหลด-->แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลงิ้วงาม ] - 22 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 30 คน
[ ดาวน์โหลด-->แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลงิ้วงาม ] - 22 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 27 คน
[ ดาวน์โหลด-->แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลงิ้วงาม ] - 22 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 28 คน
[ ดาวน์โหลด-->แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลงิ้วงาม ] - 12 พฤษภาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 37 คน
[ ดาวน์โหลด-->การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ] - 01 ตุลาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 30 คน
[ ดาวน์โหลด-->มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ] - 10 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวนผู้อ่าน 47 คน
[ ดาวน์โหลด-->NO GIFT POLICY งดให้ งดรับ ของขวัญและของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ และทุกช่วงเทศกาล ] - 15 มีนาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 84 คน
[ ดาวน์โหลด--> เรื่่อง ห้ามทิ้งขยะมูลฝอย บนถนน คูคลองหรือสถานที่สาธารณะ ] - 09 มีนาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 81 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานที่ว่าง ของเทศบาลตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ] - 02 มีนาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 90 คน
[ ดาวน์โหลด-->นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ] - 03 มีนาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 78 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๕ ] - 01 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวนผู้อ่าน 90 คน
[ ดาวน์โหลด--> ประกาศกำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปี 2565 ] - 20 ธันวาคม 2564
[ ดาวน์โหลด--> ประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย (ภป.1) ประจำปี 2565 ] - 20 ธันวาคม 2564
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ภาควิชาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ประจำปี 2563 ] - 14 กรกฏาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 146 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 126 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 1 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557