เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
คำขวัญประจำตำบลงิ้วงาม
นโยบายผู้บริหาร
โครงสร้างบุคลากรและเจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
หน่วยกู้ชีพ กู้ภัยตำบลงิ้วงาม
พัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
รายงานติดตามประเมินผลแผน
เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติอื่นๆ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท.
         เกี่ยวกับเทศบาลตำบลงิ้วงาม
ประวัติเทศบาล   จำนวนผู้เข้าดูข้อมูล 10232 คน
    

ประวัติความเป็นมา


          เทศบาลงิ้วงามได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบลตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 มีฐานะเป็นนิติบุคคล ปัจจุบันมีที่ทำการตั้งอยู่ ณ บ้านงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 
            เมื่อประมาณ 400 ปี ที่ผ่านมาหรือในสมัยอยุธยาเมื่อพม่ายกทัพมาตีเมืองพิษณุโลก แต่ไม่สำเร็จจึงขึ้นมาตีเมืองพิชัย
แต่ก็พ่ายแพ้แก่พระยาพิชัยจึงเลื่อนทัพมาตีเมืองพระฝาง และยึดเมืองพระฝางได้สำเร็จและมาตั้งบ้านงิ้วงาม เป็นเมืองหน้าด่าน
ซึ่งในบริเวณนั้นคือวัดงิ้วงามล่างในปัจจุบันในระหว่างที่กองทัพพม่า มาตั้งทัพอยู่ที่บ้านงิ้วงาม (ในปัจจุบัน)  นายทัพของพม่า
ได้นำลูกสาวมาด้วย พวกทหารพม่าเหล่านั้นเรียกว่า “เงี้ยว” (ซึ่งเป็นชนเผ่าหนึ่งในพม่า) ชาวบ้านจึงพากันเรียกหมู่บ้านแห่งนี้ว่า
“เงี้ยวงาม”   เมื่อเรียกกันมานาน ๆ เข้าก็เรียกเพี้ยนเป็น “งิ้วงาม” ในปัจจุบัน ในหมู่บ้านนี้นอกจากชนชาติพม่าแล้วยังมี
ชนชาติเวียงจันทร์ซึ่งมีหลักฐานอีกว่าตั้งถิ่นฐานอยู่ในบ้านปากฝางปัจจุบัน ส่วนลาวเวียงจันทร์ ก็ตั้งถิ่นฐานอยู่ในหมู่บ้านงิ้วงาม
ปัจจุบัน  เช่นเดียวกัน

          มีที่ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ถึง ตำบลงิ้วงาม มีระยะทาง 9 กิโลเมตร และ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ
59 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 36,875 ไร่ 

ผู้ลงข้อมูล : Webmaster     
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 4 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557